Procudan Partnere

Nätverk utvecklar värde

Många års erfarenhet har gett Procudan djupgående yrkesmässig kunskap om ingredienser och förpackningar till livsmedel. Men vi vet inte allt. Därför har vi byggt upp ett omfattande nätverk av strategiska partnerskap och producenter.

Varje enskild partner är specialist inom just sitt område. De bidrar med solid produkt- och marknadskunskap och har faciliteter för bl.a. försök, test, optimering och nyutveckling. Och i samarbete med kunderna utvecklar vi gemensamt värde.

Billede Ekspertviden samlet ét sted

 

Expertkunskap samlad på ett ställe

Våra strategiska partner är utvalda utifrån yrkesmässiga kunskaper, krav på etik och livsmedelssäkerhet.

Procudan säkerställer att våra internationella nätverk lever upp till den höga GFSI-nivån för livsmedelssäkerhet, eftersom vi aldrig kompromissar med livsmedelssäkerhet och kvalitet.

När vi löser en uppgift engagerar vi ett team av specialister från vårt globala partnernätverk, så att vi kan utveckla värde i samarbete med våra kunder.

 

 

 

Låt oss hitta en lösning
tillsammans