Procudan Partners

Nätverk utvecklar värde

Vi vill vara våra kunders och tillverkarnas strategiska utvecklingspartner. Vi är noga med att vi tillsammans ska tänka lösningar hellre än produkter och värde hellre än pris. Eftersom vi vet att det är ur detta de bästa och mest värdefulla lösningarna växer.

Många års erfarenhet har gett Procudan en djup professionell kunskap om ingredienser och förpackningar. Men vi vet inte allt. Det är därför vi har byggt upp ett omfattande nätverk av strategiska partnerskap och tillverkare. Varje enskild partner är specialist inom just sitt område.

Våra strategiska partner är utvalda utifrån yrkesmässiga kunskaper, krav på etik och livsmedelssäkerhet.

 

De bidrar med gedigen produkt- och marknadskunskap och har lokaler för bl.a. experimentering, testning, optimering och nyutveckling.

Vi säkerställer att våra internationella nätverk lever upp till den höga GFSI-nivån för livsmedelssäkerhet, eftersom vi aldrig kompromissar med livsmedelssäkerhet och kvalitet.

När vi löser en uppgift engagerar vi ett team av specialister från vårt globala partnernätverk, så att vi kan utveckla värde i samarbete med våra kunder.

Et urval av våra partners är