Om oss

Experter på ingredienser och förpackningar

På Procudan är vi experter på ingredienser och förpackningar, och vi tror på att värde utvecklas gemensamt. Vi har en unik förmåga och vilja att sätta oss in i våra kunders och våra partners verksamhet.

Med förståelse, respekt och ett proaktivt förhållningssätt kan vi öka effektiviteten och värdet i hela processen från jord till bord. Från råvara till färdig produkt.

Det är vårt uppdrag, att alla kunders upplever, att värdet vi utvecklar i gemenskap övergår, vad vi kan individuellt. Värde kan ta sig många former och visa sig på många sätt. Vad vissa sätter stort värde på spelar ingen roll för andra. Därför är vårt tillvägagångssätt att de bästa och mest värdefulla lösningarna utvecklas gemensamt utifrån öppenhet och djup ömsesidig insikt i varandras värld.

Vi vill vara våra kunders och producenters strategiska utvecklingspartner. Det gör vi bäst genom att vara noga med att tänka lösningar hellre än produkter och värde hellre än pris. På det sättet utvecklar vi de bästa och mest värdefulla lösningarna tillsammans.

En historia på mer än 120 år

En lång historia om värde och gemenskap

Ända sedan företaget grundades 1901 har gemenskap och värdeskapande varit i fokus. 

Då gick 175 danska mejerier samman för att etablera ett gemensamt inköp av råvaror och hjälpmedel. Samarbetet blev en stor framgång med ett medlemsantal som på 1930-talet var så högt som 1 500 registrerade mejerier i Danmark.

Idag är Procudan ett familjeägt företag med starka värderingar och vi är stolta över en historia som går tillbaka så långt. Då som nu handlar det om att få erfarenhet, kunskap, förmågor och vilja i spel för det gemensamma bästa.

Värden - vad vi tror på och arbetar för

Att utveckla värde gemensamt kan bara ske när vi som individer och som företag är förankrade i starka övertygelser och värderingar.

 

Vär värdegrund är samlat i 4 meningar som fungerar som vår guide i allt vi säger och gör.

Vi är proaktiva så att våra kunder får en upplevelse som är större än förväntat

Endast genom att ha ständig uppmärksamhet på utvecklingen och de växlande trenderna kan vi säkerställa att vi har ett försprång.

Det gör det möjligt för oss att fatta rätt beslut – och omsätta idéer, ord och planer till konkreta handlingar som säkerställer att vi bibehåller eller utökar försprånget. Gärna innan det blir nödvändigt.

Vi visar respekt i allt vi säger och gör

För os handlar respekt om att vara medveten om att alla har en roll och kan bidra när det gäller att utveckla värde gemensamt. Att ha och visa respekt handlar för oss om att ta hänsyn i ordets bästa mening.

Genom att ta hänsyn till vad vi var och en bidrar med kan vi tillsammans skapa något bättre.

 

Vi tror att effektivitet bygger på vår förmåga att förstå kunder.

För oss handlar effektivitet om att det ska betyda något och göra ett skillnad. Vi måste göra rätt saker, på rätt sätt och i rätt tid.

Det sker bäst när vi kan förstå och leva oss in i våra kunders, kollegors och partners värld.

Vi skapar trivsel genom passionerade människor

Trivsel och passion är nära sammanlänkade för oss. När något och någon trivs är det för att det utvecklas och mår bra. 

För os handlar välbefinnande om att ge utrymme för att de goda idéerna, lösningarna och relationerna ska gro och växa sig friska, starka och värdefulla.