Om oss

Vi är experter på ingredienser och emballager,
och vi tror på att värde utvecklas gemensamt!


 

Det är vårt uppdrag, och det vill vi vara de bästa till

När vi i Procudan säger att vi vill vara bäst är det viktigt för oss att vara bäst för och med dem som vi utvecklar värde med.

Vi mäter oss inte nödvändigtvis med andra.

Vi vill vara bäst på att lära känna våra kunders affärsverksamhet.

Från jord till bord - från råvara till färdig produkt. Det är känt som supply chain management, men kundernas värld är sällan enkel och linjär. Det är ofta komplicerat och flerdimensionellt och det kräver ett nära och öppet samarbete för att hitta rätt lösningar.

Målet för oss är att våra kunder, kolleger och partners ska komma till oss då de ska uppleva att vi bättre än andra kan skapa nya och bättre lösningar, det tar fram det bästa hos alla.

Baserat på vår expertis, är det vårt uppdrag, att alla kunders, kolleger och partners upplever, att värdet vi utvecklar i gemenskap övergår, vad vi kan individuellt.

Värde kan ta sig många former och visa sig på många sätt. Vad vissa sätter stort värde på spelar ingen roll för andra.

Därför är vårt förhållningssätt att de bästa och mest värdefulla lösningarna utvecklas gemensamt utifrån öppenhet och djup ömsesidig insikt i varandras värld.

En historia på mer än 120 år

Procudan är ett familjeägt företag med starka värderingar och en historia som sträcker sig mer än 120 år tillbaka i tiden.

Det ger oss erfarenhet, kunskap, förmåga och vilja att sätta oss in i våra kunders och partners verksamhet och hitta, och förstå, exakt vad som utvecklar värde i den individuella relationen.

Lösningar före produkter - värde före pris

Vi är stolta över att ha fingret på pulsen och hela tiden fundera på var och hur vi gemensamt kan utveckla mer värde.

Det är en naturlig del av vårt dagliga arbete och professionella utveckling.

För oss handlar det om att tänka långsiktigt och ha koll på vad som händer och kan hända på vägen mot framtida mål. Det är sällan en rak väg från start till mål och därför strävar vi efter att hela tiden tänka några steg framåt.

Vi brinner för att gå den extra metern som gör skillnaden mellan att vara bra och bäst, och vi vill vara våra kunders och tillverkarnas strategiska utvecklingspartner.

Vi gör detta bäst genom att insistera på att tänka lösningar före produkter och värde före pris. På så sätt stöttar vi varandra och utvecklar långsiktigt och bestående värde gemensamt.