Arbeta hos Procudan


Lediga platser

Vi har inga lediga jobb för tillfället men du är alltid välkommen att skicka en oönskad ansökan.

 

Självklart behandlar vi alla ansökningar konfidentiellt.

 

Sök oönskat

Utveckling och trivsel i gemenskapen

Trivsel och passion är nära sammanlänkade för oss. När något och någon trivs är det för att det utvecklas och må bra.

Vi vill att välmående ska vara tydligt i allt vi gör. Glädjen över gott samarbete, samvaro och medskapande växer och utvecklas positivt när passionerade människor möts och utvecklar värde tillsammans.

För oss handlar trivsel om att ge utrymme för att de goda idéerna, lösningarna och relationerna ska gro och växa sig friska, starka och värdefulla. Hos os är det människorna i gemenskapen som gör skillnaden. För när människor träffas och tänker kreativt tillsammans utvecklar vi de värdefulla lösningarna för kunden.

Lärande är ett gemensamt ansvar

Vi tror att en bra arbetsmiljö är första steget till en framgångsrik organisation. Därför har medarbetarnas trivsel hög prioritet, eftersom det börjar inifrån baserat på värderingarna. På så sätt kan vi externt skapa verkligt upplevt värde.

En platt organisationsstruktur gör att vi alla har ett stort ansvar för oss själva, men också våra kunder, lösningar och gemensamma framgångar. Det går kort från tanke till handling eftersom vi drivs av beslutsfattande och handlingskraft.

Alla medarbetare har en tydligt beskriven roll, och utvecklas kontinuerligt genom samarbete med kunder och vårt omfattande partnernätverk som är specialister inom sina respektive områden.

Medarbetarnas vilja att göra skillnad skapar förutsättningar för att utveckla värde tillsammans.