CG Chemikalien

CG Chemikalien är Procudans partner inom ingredienser till health care. Som specialister på farmaceutiska och näringsmässiga ingredienser sammanställer CG Chemikalien tillsammans med Procudan lösningar till kunder i främst läkemedels- och kosttillskottsbranschen.

Bred produktportfölj inom health care

Med utgångspunkt i en bred produktportfölj till flera olika industrier tillverkar CG Chemikalien produkter som kan användas i olika Health Care applikationer. Produktion och lager i sterila miljöer är en integrerad del av CG Chemikalien.

I samarbete med Procudan rådgörs löpande om processlösningar och hjälpämnen i recept, både till slutprodukter och halvfabrikat.

 

Hög dokumentationsnivå

CG Chemikalien efterlever ISO-, FSSC-, GDP- och GMP-certifieringar samt §13 AMG inom livsmedel och läkemedel. Certifieringarna ligger till grund för produkter av högsta kvalitet – även till näring för barn.

Som en del av SQAS-programmet är CG Chemikalien också ESAD-godkända.

 

Aktiv i Responsible Care

CG Chemikalien arbetar aktivt med hållbarhet via medlemskapet i Responsible Care.

Liknande innehåll