Vårt tillvägagångssätt

Affärsförståelse, affärsutveckling och affärssäkerhet


Det är vår kärnkompetens som vi sätter i spel varje gång vi utvecklar värde gemensamt.

Vi är proaktiva så att våra kunder får en upplevelse som är större än förväntat. Endast genom att ha ständig uppmärksamhet på utvecklingen och de växlande trenderna kan vi säkerställa att vi har ett försprång. Det gör det möjligt för oss att gemensamt fatta rätt beslut – och ömsätta idéer, ord och planer till konkreta handlingar som säkerställer att vi bibehåller eller utökar försprånget. Gärna innan det blir nödvändigt.

Proaktivitet är grundvalen för vårt mycket speciella sätt att tänka och förhålla sig till.

Med den har vi tagit fram en unik helhetslösning som hanterar och optimerar våra kunders försörjningsflöde.

Procudan vill vara bäst på att - tillsammans med våra kunder och tillverkare - utveckla unika lösningar och verkligt upplevt värde.

Vi vet att inga kunder är den andra lik, och vi strävar alltid efter att förstå utmaningarna och se möjligheterna ur våra lagkamraters perspektiv. När vi lyckas utvecklar vi gemensamt värdefulla och hållbara lösningar som gör den positiva och effektiva skillnaden. 

Vårt förhållningssätt tillför och frigör resurser i
våra kunders vardag

Det kan vara i form av ytterligare inköpskompetenser, mindre administration av leverantörer, användbar kunskap om marknader och trender, flexibel lager- och produktionskapacitet, kundanpassad logistik och riskhantering av kritiska råvaror med fokus på försörjningstrygghet.

Alla leveranser omfattas av höga kvalitetsstandarder och dokumentation och är lätta att hitta på vår kundportal Mitt Procudan.

Gemensamt värdeskapande är

Det handlar helt enkelt om att skapa värde tillsammans och det kan vi göra på många sätt.

Det börjar alltid med de goda frågorna, den gemensamma planen i kombination med viljan och förmågan att lägga handlingar bakom. Det ligger djupt i vårt förhållningssätt och tankesätt. 

Att utveckla något unikt kan låta ambitiöst. Och det är medvetet.

Vi går till jobbet varje dag för att vinna. Oavsett om våra segrar är stora eller små vet vi att de kommer från det goda samarbetet i de många samhällen vi är en del av.

Ett kompetent team för varje enskild uppgift


Det är viktigt för oss att känna våra kunder – och deras kunder.

Vi sätter tillsammans ihop det team som passar för den aktuella uppgiften. Vi engagerar vid behov specialister från vårt omfattande nätverk – oavsett om det handlar om t.ex. recept, trender, processoptimering, teknisk integration eller livsmedelssäkerhet. Med rätt team får kunden rätt lösning.

Procudan Supply Service är hjärtat i Procudan och när uppgiften är löst förankras den dagliga driften här, med täta relationer till våra kunders nyckelpersoner, vilket säkerställer en daglig drift utan problem. Få överblick med Mitt Procudan.