Vårt tillvägagångssätt

Tillför och frigör resurser

Affärsförståelse, affärsutveckling och affärssäkerhet. Det är vår kärnkompetens som vi sätter i spel varje gång vi utvecklar värde gemensamt.

Vår tillgång tillför och frigör resurser i våra kunders vardag. Det kan till exempel vara via:

  • ytterligare inköpskompetens
  • mindre administration av leverantörer
  • flexibel lager- och produktionskapacitet
  • skräddarsydd logistik
  • riskhantering av kritiska råvaror med fokus på att säkra försörjningen
  • högkvalitativa standarder och dokumentation
  • teknik som t.ex vår kundportal Mitt Procudan

Kunskapsdelning och nya trendprognoser är också en del av vår affärsgrund. Vi tar med oss kreativa och kompetenta FoU-förmågor från vårt internationella partnernätverk och projektresurser för drift och implementering. På så sätt samarbetar vi med våra kunder för att både optimera befintliga livsmedelsprodukter och utveckla nya.

Vi utvecklar lösningar som bygger på

Enkel administration

Service och överblick samlat på ett enda ställe

Ingen av våra kunder är den andra lik. Antingen ni behöver dag-för-dag-leveranser eller leverans av stora varupartier direkt från producenten anpassas lösningen alltid efter kundens behov och önskemål. Kontrakt med oss säkrar avtalad volym och avtalat pris.

Vår Supply Service hanterar all koordinering, vilket gör vardagen enkel och garanterar precisa leveranser med möjlighet till stödlager. På det sättet reducerar våra kunder både likviditetsbindningen i varulagret och risken för produktionsstopp.

Relevant teknik

Gör vardagen enklare

Kundportalen Mitt Procudan är vår mötesplats med tillgång till flera funktioner och tjänster som kommer att underlätta era vardag.

Som kund kan ni bli en del av vår onlinegemenskap idag. Här får ni bland annat en överblick över era kontrakt, beställningar och kvalitetsdokumentation.

Flexibla logistik- og lagerlösningar

Flexibilitet ger bättre flöde och plats

Hantering av livsmedel kräver fullt fokus på säkerheten. Vår livsmedelssäkerhet på GFSI-nivå garanterar full spårbarhet, dokumentation och efterlevnad av alla regler på området.

Våra livsmedelslager med kylfaciliteter används uteslutande till livsmedel, och tappning av flytande livsmedel sker i våra specialinredda tapprum. Vi har stor erfarenhet av att hantera alla varutyper i enlighet med föreskrifterna. Det gäller ekologiska och konventionella varor, kosher- och halalprodukter samt allergener. Alla produkter hanteras, förvaras och transporteras i enlighet med de specifikationer eller regler som finns på området.

Produkter kan även levereras direkt från vårt partnernätverk.

Utökad sourcing

Effektiva och ansvarsfulla inköp

Våra nätverk av strategiska partner och producenter är noga utvalt utifrån krav på etik, hållbarhet och socialt ansvar. Vi säkerställer att alla samarbeten uppfyller vår uppförandekod och vi strävar efter hållbara lösningar som uppfyller – eller överträffar – våra kunders förväntningar.

Alla i Procudans försörjningskedja genomgår löpande granskningar och utvärderingar, och bedöms löpande utifrån fasta målsättningar. Fasta policyer och obligatoriska processer är ett grundvillkor för sourcing inom Procudan.

Vi använder en riskbaserad process, där partner och producenter kategoriserar baserat på exempelvis livsmedelssäkerhet och kvalitetsnivå, och hur kritisk partnern är för vår verksamhet. Kontrakt med oss säkerställer avtalade volymer och avtalade priser baserat på era behov och förväntningar under året.

Värdefullt samarbete

Ett kompetent team för varje enskild uppgift

Det är viktigt för oss att känna våra kunder – och deras kunder. Vi sätter tillsammans ihop det team som passar för den aktuella uppgiften. 

Vi engagerar vid behov specialister från vårt omfattande nätverk – oavsett om det handlar om t.ex. recept, trender, processoptimering, teknisk integration eller livsmedelssäkerhet. Med rätt team får kunden rätt lösning.

Trygghet med högsta livsmedelssäkerhet

Enkel, överskådlig och säker

Vi kompromissar inte när det gäller livsmedelssäkerhet, för vi känner till vilka utmaningar och konsekvenser det får när den inte är på plats. Livsmedelssäkerhet är ett grundläggande krav, och vi tar ansvaret på fullaste allvar.

Vi ligger på allra högsta nivå vad gäller livsmedelssäkerhe. Standarderna är på GFSI-nivå och är en garanti för att produkter från Procudan följer samtliga regler och krav för livsmedelssäkerhet samt kvalitetskontroll.

Relevant riskstyrning i rätt tid

Riskstyrning i rätt tid i en ombytlig värld

Det enda som är konstant är förändringen. Det vi anser vara helt säkert idag kan vara förändrat imorgon. Prioriteringarna kan ändras på ett ögonblick, och nya utmaningar och risker dyker upp. Därför är riskstyrning ett helt centralt element i Procudans dagliga verksamhet, som bygger på bl.a. vår konstanta tillsyn och bedömning av råvarumarknaderna. Både kända och potentiella hot kräver kunskap och proaktiva handlingar för att säkra försörjningssäkerheten och ett stabilt flöde av leveranser till våra kunder.

Varje land har sin lagstiftning, och den är inte alltid helt logisk. När produkter påläggs tullar och avgifter kan det bli en stor administrativ uppgift att hålla styr på de nya satserna och specifika produktreglerna som ofta förändras med kort varsel. Kvoter och MIP-priser kräver specialistkunskap och här hjälper vi våra kunder med samarbetet, så att inköpet alltid sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Värdefull affärsutveckling

Ligg i framkant av utvecklingen

Vissa trender dör snabbt ut, andra växer till internationella megatrender. Det ger nya tillväxtmöjligheter, men också andra förutsättningar för att driva en verksamhet. Det kräver konstant uppmärksamhet på nödvändiga anpassningar både i processer, prioriteringar och fokus.

Ibland sker verksamhetsutveckling i samband med stora strategiska beslut. Andra gånger sker utvecklingen i det lilla. Oavsett var idéer, initiativ och aktiviteter uppstår i det dagliga arbetet kan de göra stor skillnad, om det finns plats för att realisera dem.

Vi tror på att verksamhetsutveckling börjar med en naturlig nyfikenhet kombinerat med de goda frågorna. Det ger dialog och en gemensam plan kombinerat med viljan och förmågan att omsätta i handling.