Sekretesspolicy och ansvarsfriskrivning

Personuppgifter och villkor för användning av hemsidan

Personuppgifter är all slags information som på ett eller annat sätt kan hänföras till dig. När du använder vår webbsida samlar vi in och behandlar en mängd sådan information. Det sker exempelvis vid normalt användande av innehåll, om du registrerar dig till vårt nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller undersökningar, registrerar dig som användare eller prenumerant, använder övriga tjänster eller genomför köp via webbsidan.

Vi samlar in och behandlar vanligen följande typer av information: Ett unikt ID och teknisk information om din dator, platta eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, geografisk placering samt vilka sidor du klickar på. I den omfattning du själv ger uttryckligt samtycke och själv anger informationen behandlas dessutom: Namn, telefonnummer, e-postadress, adress och betalningsinformation. Detta sker vanligen i samband med upprättande av en inloggning eller vid köp.

Säkerhet

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder mot att din information oavsiktligt eller olagligt ska raderas, offentliggöras, förloras, försämras, komma till obehörigas kännedom, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid med lagen.

Syfte

Informationen används för att identifiera dig som användare och visa dig det innehåll som troligen är mest relevant för dig, för att registrera dina köp och betalningar samt för att kunna leverera de tjänster du har efterfrågat, som t.ex. att skicka nyhetsbrev. Utöver detta använder vi informationen för att optimera våra tjänster och vårt innehåll i allmänhet.

Lagringsperiod

Informationen lagras så länge det är tillåtet i enlighet med gällande lag, och vi raderar den när den inte längre är nödvändig. Lagringstiden beror på vilken information det gäller och vad som är syftet med lagringen. Det är därför inte möjligt att ange en generell tidsram för när informationen raderas.

Överföring av information

Information om din användning av webbsidan, geografisk placering, kön och ålderssegment m.m. överförs till tredje parter i den omfattning denna information är känd. Du kan se vilka tredje parter det handlar om i Cookies. Vi använder utöver detta en rad tredje parter för lagring och behandling av data. Dessa behandlar uteslutande information å våra vägnar och får inte använda dem i egna syften.

Överföring av personuppgifter som namn och e-postadress m.m. sker bara om du ger samtycke till det. Vi använder enbart databehandlare inom EU eller i länder som kan skydda dina uppgifter i tillräcklig utsträckning.

Användning av bilder / video

Bilder och video av igenkännliga personer omfattas av personuppgiftslagen. Procudan väger noggrant alla avslöjanden av bilder och video av personer. Det avgörande kriteriet är att människor som visas i bilder och videoklipp inte bör kunna känna sig utställda, utnyttjade eller kränkta från en normal synvinkel.

Vid evenemang

Procudan använder bilder och video från händelser i tryckta och digitala medier. Det kan finnas på webbplatsen, i nyhetsbrev, på tryck och på sociala medier.

Deltagare på Procudans evenemang tillåter Procudan att publicera bilder och video från händelsen där de visas. Innan evenemanget anges att du som deltagare samtycker till att Procudan får använda bilder och video från evenemanget. Om en deltagare vill ta bort ett foto som personen visas på kan en skriftlig begäran göras till Procudan och fotot kommer att tas bort så vitt möjligt.

Talare vid Procudans evenemang samtycker till publicering av bilder och videor där de visas, tillsammans med deras namn, titel och företag. Godkännandet kan återkallas när som helst genom skriftlig begäran till Procudan.

Insyn och klagomål

Du har rätt att få veta vilka av dina personuppgifter vi behandlar. Du kan dessutom när som helst lämna in ett klagomål mot att dina uppgifter används. Du kan också återkalla ditt samtycke till att dina uppgifter behandlas.

Om de uppgifter om dig som behandlas är felaktiga har du rätt att få dem korrigerade eller raderade. Förfrågan om detta kan ske till pro@procudan.com.

Om du vill lämna in ett klagomål mot hur dina personuppgifter behandlas kan du också kontakta den danska dataskyddsmyndigheten, Datatilsynet.

Villkor för användning av hemsidan

Procudan utfärdar inga garantier eller löften om aktualitet, fullständighet eller utförlighet vad gäller hemsidans innehåll. Inte heller är informationen på denna hemsida uttömmande. Väljer du att på något sätt agera utifrån informationen du hittar på hemsidan sker detta på egen risk och eget ansvar.

Procudan tar under inga omständigheter på sig ansvar för fel, brister eller avsaknad av information som kan komma att finnas i hemsidans innehåll.

Procudan förbehåller sig rätten att ändra, modifiera och radera information från hemsidan samt att förhindra användares åtkomst till hemsidan.

Hemsidan kan innehålla hyperlänkar till tredje parts hemsidor. Dessa hyperlänkar ska inte ses som en rekommendation av tredje parts hemsida eller en garanti för de uppgifter som förekommer på dessa. Procudan tar inte på sig något ansvar för skador som uppstår vid användning av hyperlänkar som kan finnas på Procudans hemsida.

Procudan kan under inga omständigheter hållas ansvarig för driftsförluster, förlorade intäkter, indirekta förluster, skador, indirekta skador, följdskador eller andra indirekta förluster och skador som kan komma att uppstå vid användning av hemsidan eller vid nekad åtkomst till hemsidan. Detta gäller oavsett om Procudan har gjorts uppmärksam på eller varnat för risken för en sådan förlust.

Procudan ger inte användaren vid tillgång till hemsidan rätt att använda Procudans varumärke, kännetecken eller andra immateriella rättigheter som kan komma att finnas på hemsidan. En sådan tillgång kräver uttryckligt samtycke från Procudan eller en tredje part som äger varumärket, kännetecknet eller den immateriella rättigheten.

Allt innehåll på Procudans hemsida är upphovsrättsskyddat. Ïnformation på hemsidan får skrivas ut för personligt bruk, men får inte distribueras i kommersiella syften. Önskas innehållet på hemsidan användas i vidare syften krävs uttryckligt samtycke från Procudan.

Eventuella tvister som rör dessa villkor ska avgöras i enlighet med dansk rätt vid domstolen i Kolding, Danmark.

Dessa villkor accepteras vid användning av hemsidan. 

Webbsidan ägs och publiceras av:

Procudan A/S
Bronzevej 1
6000 Kolding
Danmark
Telefon: +45 7550 8000
Email: pro@procudan.com