Agrana Stärke

Agrana Stärke är specialister på både ekologiska och konventionella stärkelseprodukter. Baserat på ett brett produktsortiment och djup marknadskunskap utvecklar Agrana Stärke tillsammans Procudan lösningar för livsmedelsindustrin, barnmat, läkemedel och hälsovård.

Stark organisk portfölj

Sedan 1988 har Agrana Stärke tillverkat stärkelseprodukter av hög kvalitet. Produktsortimentet omfattar både ingredienser baserade på konventionella stärkelser och ekologiska stärkelsebaserade ingredienser som härrör från de naturliga råvarorna - potatis, majs, vaxartad majs och vete. Inom ekologi tillverkas alla relevanta produktvarianter. 

Genom samarbete med internationell forskning säkerställer Agrana Stärke en kontinuerlig utveckling i portföljen, och i kombination med insikt i konsumenttrender skapas lösningar för till exempel clean-label och veganer. 

Agrana Stärke har omfattande kunskap om egenskaperna hos stärkelsebaserade ingredienser och effekten på slutprodukten. Oavsett om ingrediensen i fråga är avsedd att binda, förbättra, stabilisera eller stärka konsistensen väljs den tillsammans med kunden efter vad som passar bäst för applikationen.

 

Hög kvalitet och dokumentationsnivå  

Genom ISO- och HACCP-certifieringar och strikta produkt- och säkerhetsstandarder garanterar Agrana Stärke hög kvalitet i produktionen. Alla produkter levereras med hög dokumentationsnivå och full spårbarhet.

 

Fokus på resurser och hållbarhet

Agrana Stärke siktar på att minska energiförbrukningen med 25% till 2025 och har tagit initiativ till ett fullständigt resursutnyttjande för att minska koldioxidutsläppen.

 

Starkt långsiktigt samarbete

Procudan och Agrana Stärke har samarbetat i många år, och som Leopold Schoenauer, chef för Product Management & Category Management på Agrana Stärke säger:

- AGRANA och Procudan ser tillbaka på många års framgångsrikt samarbete. Procudan-teamets nära kundkunskap och den djupa marknadsförståelsen i kombination med produktförståelsen för AGRANA är grunden för affärstillväxt. Procudans och AGRANAs lagarbete kring ekologiska och hållbara projekt kommer att leda till ytterligare affärstillväxt.

  Leopold Schoenauer
  Director Product Management & Category Management
  Agrana Stärke

Liknande innehåll