Cosun Beet

I över 100 år har Cosun Beet producerat betsocker i både granulerade, bearbetade och flytande varianter. Cosun Beet är specialister på betsocker och levererar i samarbete med Procudan säkra lösningar till livsmedelsindustrin.

Löpande utveckling i ett brett sortiment

Från ursprunget i sockerbetor täcker produktsortimentet hos Cosun Beet både granulerade, bearbetade och flytande sockeringredienser. Med ett brett sortiment av partikelstorlek på strösocker tillgodoses de många behov som finns i livsmedelsindustrin.

År 2017 invigde Cosun Beet ett F&U-center för forskning i produktutveckling och processtekniker. Där arbetas löpande med kunskap och teknik, vilket säkerställer att produktportföljen anpassas efter marknaden.

 

Hög livsmedelssäkerhet

ISO 22000 och HACCP säkerställer hög livsmedelskvalitet, där både produktionen, sockerbetorna och därmed sockerodlarna, omfattas av certifieringarna. Denna certifiering säkerställer bland annat att Cosun Beet kan garantera att betorna inte växer i förorenad jord, att rätt gödningsmetoder används, samt att betfröna uppfyller standard.

 

En hållbar ambition

Cosun Beet arbetar för att sockerproduktionen blir en 100 procent cirkulär process utan avfallsproduktion. I dag används rester till bland annat djurfoder och biobaserade produkter. Nya möjligheter för reducering av CO2 upptäcks löpande, och det senaste är en ny pappersförpackning, där 20 procent av råmaterialet kommer från sockerbetsfibrer. Fibrerna reducerar mängden av trämassa i papperssäckarna.

Liknande innehåll