Procudan i Sverige

Procudan
Jungmansgatan 12
SE-211 11 Malmö
+46 771 508 000
pro@procudan.com

Skicka order till:
procudan.order@procudan.com

Hitta väg - klicka här

Procudan i Danmark

Procudan A/S
Bronzevej 1
DK-6000 Kolding
+45 7550 8000
pro@procudan.com

Skicka order till:
procudan.order@procudan.com

Hitta väg - klicka här

Försäljning

Martin Jakobsen
Försäljningschef
maj@procudan.co9m
+45 3164 1273

Trine Holm
Marknadsföringsansvarig
tho@procudan.com
+45 3164 1269

Carolina Carlotti
Business Development Manager, Sverige
cca@procudan.com
+46 793 024 243

Ingredienser

Annika Norrby
Account Manager
ano@procudan.com
+46 702 666 550

Bent Vogensen
Account Manager, Danmark
bkv@procudan.com
+45 3164 1261

Mads Tornvig Andersen
Account Manager, Danmark
mta@procudan.com
+45 3164 1263

Carsten L. Christensen
Account Manager
clc@procudan.com
+45 3164 1262

Liselotte Bartholin
Business Area Manager
Ingredienser, Health Care
lba@procudan.com
+45 3164 1264

Förpackningar

Åsa Lidman
Account Manager
ali@procudan.com
+46 725 265 668

Jens D. Kønigsfeldt
Account Manager, Danmark
jdk@procudan.com
+45 3164 1265

Vax

Carsten L. Christensen
Sales Manager ProCera
clc@procudan.com
+45 3164 1262

Maja Duelund
Produktchef Vax
mdu@procudan.com
+45 3164 1275

Supply Service

Lise Jepsen
Supply Service Manager
lij@procudan.com
+45 3164 1280

Jette Juhl
Försäljningskoordinator
Ingredienser
jju@procudan.com
+45 3164 1283

Ulla Frederiksen
Försäljningskoordinator
Ingredienser
ufr@procudan.com
+45 3164 1281

Charlotte Marzec
Försäljningskoordinator
Förpackningar
crm@procudan.com
+45 3164 1284

Berit Skov Thomsen
Inköpskoordinator
bst@procudan.com
+45 3164 1282

Inköp/Supply Chain

Lene Andreasen
Supply Chain Direktør
lea@procudan.com
+45 3164 1270

Ronnie Nissen
Produktchef
ron@procudan.com
+45 3164 1271

Svend Aagaard Nielsen
Produktchef
san@procudan.com
+45 3164 1274

Anne Mette Kristensen
Produktchef
amk@procudan.com
+45 3164 1272

Preben Søndergaard Siem
Produktchef
pss@procudan.com
+45 3164 1278

Ledning

Tommy Højtoft Pedersen
Ägare och VD
thp@procudan.com
+45 3164 1250

Annette Bugge Raarup
Administrativ koordinator
abr@procudan.com
+45 3164 1251

Ekonomi

Jens Ejner Knudsen
Ekonomichef
jek@procudan.com
+45 3164 1255

Gitte Smedegård
Kundfordringar 
gsm@procudan.com
+45 3164 1256

Vibeke L. Alexandersen
Betalningsavdelning 
vla@procudan.com
+45 3164 1257

IT

Anders Stounberg
IT-chef
ast@procudan.com
+45 3164 1259

Kvalitet

Lone Skov
Kvalitet-chef
lsk@procudan.com
+45 3164 1290

Pia Højland Hansen
Kvalitetsmedarbetare
phh@procudan.com
+45 3164 1290

Karin Krag
Kvalitetskoordinator
kkr@procudan.com
+45 3164 1292

Signe Bergenholtz Engelbredt
Kvalitetskoordinator
sbe@procudan.com
+45 3164 1294

 

Lager & Produktion

Lene Andreasen
Supply Chain Direktör
lea@procudan.com
+45 3164 1270

Procudan Danmark

Procudan Sverige

 

Ska vi prata?