Italgel

Italgel omfattar ett brett produktsortiment inom hydrolyserat kollagen och gelatinlösningar. I samarbete med Procudan skräddarsys produkter till livsmedelsindustrin, hälso- och sjukvårdsindustrin, läkemedelsindustrin och den nutraceutiska industrin.

Produktportföljen utvecklas kontinuerligt

Baserat på 50 års erfarenhet och löpande forskning tillverkar Italgel hydrolyserat kollagen och gelatin till applikationer inom livsmedel, hälso- och sjukvård, läkemedel och nutraceutiska produkter.

Italgels ingredienser löses upp snabbt i applikationer och tillför noggrannhet, stabilitet och minskad tidsåtgång till produktionsprocessen. Det breda produktsortimentet, och ett tekniskt specialistteam, säkerställer anpassade gelatin- och kollagenlösningar som tillgodoser kundens behov. Med marknadsbehovet i åtanke har Italgel ett starkt fokus på research, produktutveckling och omprövning av produkter.

 

Spårbarhet genom hela produktionskedjan

Kompetenta medarbetare samt BRC- och ISO-certifieringar skapar en god grund för produktsäkerhet och full spårbarhet genom hela produktionskedjan, där gelatin och kollagen är baserade på råmaterial från friska och hälsosamma djur.

 

Ansvarsfullt klimatfokus

Italgel ger en energibesparing på 30 procent per ton gelatin som produceras tack vare installerade solceller. Med hjälp av säker utbyggnad och utveckling av värmekraftverk återvinns upp till 100 procent av energin från produktionen löpande.

Liknande innehåll