Procudan Blends

Exakta blandningar och en effektivare värdekedja

Procudan Blends tillhandahåller exakta blandningar och ompaketering direkt till er produktion. Alla blandningar sker i en samlad process, vilket säkerställer kvalitet och enhetlighet samt ger stor flexibilitet i varje leverans.

Alla blandningar och ompaketeringar är:

 • Just-in-time-leveranser
 • Vägda och exakt anpassade efter era behov
 • Tillverkade på en anläggning som håller högsta kvalitet

Procudan Blends är, kort sagt, en lösning för er som vill optimera eller säkra er produktionsprocess. Det gäller både om ni önskar större kapacitet och flexibilitet i produktion och lager samt om ni vill minska svinn och antalet manuella processer.

Blandningar för alla behov

Det är möjligt att blanda pulver, flytande lösningar och paketera om till andra förpackningar.

Pulver

Blandning av råvaror till t.ex. glassblandningar och bakmixar.

Det kan också vara olika förblandningar med t.ex. mjölkpulver eller proteiner.

Lösning

Lösning av råvaror såsom salt, sötningsmedel eller tillsatser.

Råvaror kan också tappas om.

Ompaketering

Råvaror och blandningar packas om till förpackningar i rätt storlek och material.

Från 0,5 gram till storsäck.

Vi utgår från er aktuella process

Procudan Blends är både till för er som idag använder försörjningskedjan i delar av produktionsprocessen, och för er som undersöker möjligheterna att outsourca en eller flera delprocesser.

Outsourcar idag

Överväger outsourcing

Outsourcar idag

Flexibla lösningar utifrån era behov

Använder ni redan en extern leverantör kan ni också dra fördel av ett skräddarsytt upplägg med Procudan Blends.

Ni bör känna till följande:

 • Våra resurser för att utföra enskilda uppgifter är flexibla, men all blandning sker alltid i en samlad process. Det ger kortare produktionstid och ökad säkerhet då delar av blandningen aldrig lagras i ett tillfälligt mellanlager.
 • Blandningsanläggningarna säkerställer högsta möjliga livsmedelssäkerhet och kvalitet. De har rengöring på plats (CIP), vilket förhindrar kontaminering, och ett mycket skonsamt transportsystem som ger en snäll behandling och sammanblandning av ingredienserna.
 • Produktionsapparaterna är uppförda i hallar med klimatkontroll, som sörjer för att temperaturen och luftfuktigheten alltid är stabila. Därmed undviks säsongsbetonade utmaningar som statisk elektricitet och att blandningen klumpar sig.
 • Alla arbetsprocesser dokumenteras och följer fastställda rutiner i enlighet med de produktionsanvisningar på tio steg som vi avtalar med er innan blandningsarbetet sätter igång.
 • Vi är experter på ingredienser och förpackningar. Om ni väljer att använda Procudan Blends kan ni därför fläta samman lösningen med bland annat sourcing av ingredienser och paketering samt en skräddarsydd logistik- och lagerlösning.
 • Våra höga standarder för kvalitet, dokumentation och livsmedelssäkerhet genomsyrar alla delar av vår verksamhet och gör att ni med trygghet kan överlåta er produkt till oss. Visa våra certifikat.

En process

Alltid producerad i en integrerad process

Full säkerhet

Ingen kontaminering med CIP-rengöring

Stabil miljö

Alltid stabil temperatur och luftfuktighet

Överväger outsourcing

Ökad säkerhet och kapacitet till er produktion

Det är ett stort steg att bjuda in leverantörer i produktionsprocessen. Men genom att lägga ut delar av produktionen kan ni uppnå ökad kapacitet och flexibilitet. 

Ni bör känna till följande:

 • Procudan Blends kan hjälpa till att lösa konkreta utmaningar som ni står inför just nu. Men det kan också handla om att skapa möjligheter och utrymme för utveckling på längre sikt.
 • Med en extern blandningsanläggning kan ni få en enklare och mer fokuserad arbetsprocess i er egen produktion. Det ger färre potentiella osäkerhetsmoment och gör det lättare för personalen att ta sig an arbetsuppgifterna. På så sätt kan ni säkra ert produktionsflöde.
 • Ni kan kanske skapa en arbetsmiljö med färre tunga lyft och en kortare upplärningsperiod för nya medarbetare. Den enklare processen kan också bidra till att ni kan undvika fel, samtidigt som ni säkerställer högsta kvalitet och enhetlighet.

Med Procudan Blends uppnår ni fyra fördelar

Lägre produktionsrisk


Gör produktionen säkrare och effektivare

 • Exakta blandningar som vägts upp efter era behov
 • Samma produktkvalitet året om med hjälp av komplett klimatkontroll
 • Avstämda produktionsanvisningar och riskanalyser mot främmande föremål
 • Rengöring på plats (CIP) för att förhindra kontaminering av allergener

Ekonomisk vinst


Använd resurser effektivt

 • Just-in-time-leveranser ger mindre lagerhållning
 • Undvik dyra investeringar i lager och produktion
 • Minimera kostnaderna för felblandningar och svinn

Förbättrad arbetsmiljö


Gör produktionen enklare och säkrare för personalen

 • Undvik fel med batchvägda enheter
 • Mindre förpackningar förhindrar tunga lyft
 • Flytta ut dammiga processer
 • Färre manuella arbetsuppgifter för personalen

Värdeskapande möjligheter


Främja utveckling, utan att kompromissa

 • Frigör plats och få kapacitet i den egna produktionen
 • Få flexibilitet för att utveckla nya produkter med befintlig utrustning
 • Optimera lager och logistik genom variabelt lageruttag

Färdiga blandningar garanterar hög kvalitet och anpassad glassproduktion

 

Trygghet i tio steg

Vi strävar efter att ge er en bra upplevelse redan från början. För oss är det viktigt att ni redan nu får en inblick i de steg som föregår blandstart.

Vi står redo med hjälp och råd

Ring vår försäljningsavdelning eller fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Martin Jakobsen

Försäljnings- och marknadsföringsdirektör

Tel. +45 3164 1273

Godkännandet kan återkallas när som helst, antingen genom att klicka på avboka längst ner i nyhetsbrevet eller genom att skicka ett e-postmeddelande till pro@procudan.com.

Kunskap: Fem goda råd för receptoptimering

Råd 3


Ett nytt recept kan optimera hela tillverkningsprocessen

Nya recept kan göra det nödvändigt att göra förändringar i produktionen, och även om tiden kanske är mogen för förändringar så kan de ändå stöta på motstånd. Nya processer kan ju också leda till oförutsedda problem.

 

Omvänt kan ett förbättrat recept också vara till nytta för tillverkningen. En ny stärkelse som klistrar snabbare kan kanske förkorta produktionstiden. Medan en ingrediens som ersätter flera andra kan förenkla komplicerade arbetsprocesser.

 

Båda dessa kommer att innebära en besparing på slutprodukten. Både för att de fasta utgifterna för bland annat energi kommer att vara lägre, och för att ni säkrar er bättre mot oförutsedda kostnader vid exempelvis felproduktioner.

 

Av samma anledning kan det kanske vara relevant för er att flytta delar av produktionen och blandningen av ingredienser utanför huset. Det gör nämligen processen i er egen produktionsanläggning kortare och mer fokuserad med färre enskilda delar både i produktion och på lagret. Förenklas produktionsprocessen är det också enklare för olika medarbetare att avväga och dosera komplicerade recept.