Ostvax i samarbete med Dansk Teknologisk Institut

Starka partners bidrog till utvecklingen av ProCera® Natural. Danska Teknologiska Institutet skriver om hur deras anställda hjälpte Procudan.

ProCera® Natural är det största utvecklingsprojekt som Procudan någonsin har genomfört.

Under resans gång var vi tvungna att anställa flera nya medarbetare och bygga om vårt laboratorium för att kunna testa tusentals olika formuleringar.

Procudans nya, utökade utvecklingsteam hade en uppgift som krävde både vetenskaplig insikt och processerfarenhet för att kunna slutföras.

För att kunna dra nytta av de bästa resurserna inom dessa områden bestämde man sig tidigt för att ta in externa partners i projektet.

En av dem är Teknologisk Institut, som har erfarenhet av att hjälpa företag att genomföra utvecklingsprojekt.

 

Stark partner från början

Teknologisk Institut spelade flera nyckelroller under processen från idé till färdig produkt.

Samarbetet inleddes 2018, när de första stegen skulle tas mot en ny produkt som fortfarande bara var definierad som en ostförpackning baserad på naturliga råvaror.

Teknologisk Institut hjälpte oss att underlätta den inledande idéutvecklingen så att den breda definitionen kunde utforskas i alla hörn, bland annat med hjälp av ett team av experter från många samhällssektorer.

 

Ostvax blev en vetenskap

Senare i processen, när vi på Procudan hade bestämt oss för att vi ville arbeta mot ett naturligt ostvax, kom Teknologisk Institut återigen in som vår partner.

De kompetenta medarbetarna hjälpte oss bland annat att göra ostvax till en vetenskap. Det handlade mycket om att kvantifiera hur ett vax påverkar den process som sker inuti osten under mognadslagringen.

Därför slutade det med att vi utvecklade flera olika nya testmetoder så att vi och våra kunder kommer att kunna säga exakt hur mycket till exempel vatten och syre som kan röra sig genom ett ostvax.

Danska Teknologiska Institutet har skrivit om processen. Läs mer via länken högst upp i artikeln.

Liknande innehåll