ESG-koordinator ska säkerställa transparens

Lone Skov har precis börjat som ESG-koordinator. Hon var tidigare kvalitetschef på Procudan och återvänder nu på en nyinrättad tjänst.

Som ett led i en förstärkt satsning på hållbar utveckling har Procudan inrättat en ny tjänst som ESG-koordinator. Tjänsten har redan tillsatts med Lone Skov.

Hon är inte bara ett bekant ansikte för oss här på Procudan, utan även för många av våra kunder och affärspartner som tidigare haft kontakt med Lone då hon under ett antal år var kvalitetschef.

 

Miljöredovisningar i sikte

Det ökade fokuset på hållbarhet innebär också att Procudan övergår från att följa CSR-riktlinjerna till att arbeta med ESG (Environmental, Social, and Corporate Governance).

Lone Skov kommer att ansvara för att samordna Procudans hållbarhetsarbete, inklusive att samla in och bygga upp dataunderlaget för framtida ESG-rapportering.

Hon ser en stor potential, både för att resurser läggs på hållbar utveckling och för att Procudan har ett globalt nätverk av leverantörer.

- Å ena sidan kommer vi att kunna skapa transparens för våra kunder så att de kan välja hållbara produkter och tjänster. Samtidigt kommer vi att kunna hjälpa våra leverantörer att hitta rätt lösningar, säger Lone Skov.

Målet är att Procudan under de kommande åren ska kunna redovisa klimatpåverkan från både den egna produktionen och de varor som köps in.

Dessa data kommer att göra det möjligt för kunderna att välja lösningar baserat på miljöpåverkan.

 

Från kvalitet till hållbarhet

ESG kommer inte att vara Lone Skovs enda ansvarsområde. Hon kommer också att ha titeln Wellbeing Coordinator, vilket passar den tidigare kvalitetschefen bra.

- ESG är ett nytt område för mig. Det utmanar mitt huvud. Välfärdsdelen talar mycket till mitt hjärta, men det gör verkligen ESG också. Särskilt när jag tänker på mina egna barnbarn och de generationer som kommer efter dem, säger hon.

 

 

Liknande innehåll