Säker försörjning på en orolig marknad

Förpackningar: Oron på världsmarknaden har tydliggjort vårt globala beroende och har påverkat utbud och efterfrågan. Nära samarbete genom hela försörjningskedjan är mer än någonsin en fördel. Hos Procudan är det ett grundvillkor.

Vår starka försörjningskedja är er säkerhet

Försörjningssäkerhet och stigande priser har skapat utmaningar för alla som handlar på den globala marknaden, och det gäller både transporter och energi samt inköp av varor och råvaror. Corona-pandemin har stängt samhällen och hamnar i hela världen. Grundstött containerfartyg förhindrar seglats genom Suez-kanalen. Rysslands invasion av Ukraina blockerar export av viktiga råvaror och energi. Det är tre betydande händelser som sedan 2020 har skapat oro på världsmarknaden och påverkat den globala balansen mellan utbud och efterfrågan. På allt från mikrochips till korn och förpackningar. 

Hand i hand med oron på världsmarknaden växer en stigande medvetenhet om vårt globala beroende. Många verksamheter har därför fullt upp med att stärka försörjningskedjorna för att säkerställa fortsatt produktion och försäljning.

Procudan har en stark försörjningskedja för att:

  • vi samarbetar med flera partner
  • vi har tillgång till trovärdig information om aktuella rörelser på marknaden
  • vi omvandlar vår insikt till proaktiva handlingar vad gäller såväl kända som potentiella hot

Våra resurser för att utveckla värde gemensamt bygger på åtta grundelement, där riskstyrning är ett helt centralt element i vår dagliga verksamhet.


Fokus på förpackningar

Tre starka Procudan-element för förpackning

 

Närhet säkerställer flexibilitet

  • Vi samarbetar primärt med europeiska producenter där det är möjligt på grund av större försörjningssäkerhet på varor och råmaterial
  • Geografisk närhet är en stor fördel i många situationer, och vi löser varje dag utmaningar som säkerställer ett stabilt flöde av leveranser
  • Europeiska producenter gör att vägen från producent till kund är kort och ger större flexibilitet i samarbetet

 

Alla partner är valda med omsorg

Vi har samarbetat med majoriteten av våra förpackningsproducenter under mycket lång tid, vilket är en stor styrka och säkrar stabilitet. Varje enskild partner är specialist inom just sitt område och urval utifrån:

  • yrkesmässiga kunskaper
  • krav på etik
  • livsmedelssäkerhet

Alla producenter uppdaterar oss löpande om försörjningssäkerhet, orderbeläggning och prisnivå, så att vi tillsammans kan ge den allra bästa service.

 

 Leveranssäkerhet i flera led bakåt i kedjan

Baserat på era önskemål och behov väljer vi ut rätt producent för uppgiften. Om det är möjligt samarbetar vi gärna med flera producenter i början för att få flera kvalificerade valmöjligheter utifrån både kvalitet och säkerhet. Vi strävar alltid efter att utarbeta anpassade förpackningslösningar som tillgodoser behov, kvalitet och ekonomi.

Precis som vi har långvariga samarbetsrelationer med våra partner har också de långvariga relationer med råvaruleverantörer. Det är också en viktig faktor i att vi har valt dem. Dessa samarbeten längre bak i försörjningskedjan har naturligtvis beskrivit inköpsprocesserna som en del av sin kvalitetsstyrning. Det innebär att det finns dokumentation som visar att våra partner ingår långvariga avtal om leverans av råvaror och har system för att hantera säker försörjning av råvaror.


Tillsammans manövrerar vi säkert i instabila tider

I osäkra tider har det visat sig att vår strategi om nära samarbete med producenter och långa samarbetsrelationer är guld värd. Blixtsnabb anpassning till förändringarna ses kontinuerligt hos såväl oss, producenter och kunder. Vi står alltid fast vid att främja samspel och samarbete. Vi tror på att vi i samarbete hjälper varandra, och vi är noga med att tänka lösningar hellre än produkter och värde hellre än pris. Det gör vi eftersom att vi vet att det är ur detta de bästa och mest värdefulla lösningarna växer.

Om vi också vill säkerställa en stabil försörjning av förpackningar, boka en genomgång av dina förpackningslösningar med en av våra experter.

Liknande innehåll