Livsmedelssäkerhet

Den trygga vägen in i en värld av ingredienser och förpackningar

Världens kunder har höga krav och förväntningar på livsmedel. De vill veta – med säkerhet – att de kan lita på sina favoritprodukter och -varumärken. Tack vare ett globalt nätverk av producenter, som alla arbetar efter samma strukturerade kvalitetsprocesser med löpande granskningar och bedömningar, levererar vi varje dag enligt vår ambition att göra livsmedelsproduktion enkel, överskådlig och inte minst säker.

Tillit och transparens är grundstenen i samarbeten för utveckling och utbyte. Men när det gäller livsmedelssäkerhet kan det inte bara handla om tillit. Tilliten, och därmed den säkerhet som krävs, måste vara väldokumenterad och tillgänglig. Hela tiden. Därför har våra kunder tillgång till relevant produktdokumentation online, dygnet runt, på Mitt Procudan.

Våra ingredienser och förpackningar produceras på platser i världen där resurser, kunskap och klimat ger de bästa förutsättningarna för produktion. Men vi överlåter inget åt slumpen, det finns nämligen inget utrymme för misstag. Därför har vi lokala representanter, vars kunskap om området och kulturen är avgörande för produktkvaliteten.

Vi kompromissar inte när det gäller livsmedelssäkerhet, för vi känner till vilka utmaningar och konsekvenser det får när den inte är på plats.

 

Vi ligger på högsta nivå

Livsmedelssäkerhet är ett grundläggande krav, och vi tar ansvaret på fullaste allvar. Vi ligger på allra högsta nivå vad gäller livsmedelssäkerhet och följer dessa standarder:

ISO 22000:2018 (Food Safety Management System)

 

FSSC 22000 (Food Cat. I, Food Packaging Cat. C4 and K, Transport and Storage Cat. G2)


Standarderna är på GFSI-nivå och är en garanti för att produkter från Procudan följer samtliga regler och krav för livsmedelssäkerhet samt kvalitetskontroll. The Global Food Safety Initiative (GFSI) är en organisation som bedömer livsmedelsstandarder för livsmedelssäkerhet. De arbetar intensivt med att förbättra system för hantering av livsmedel och möjliggör samtidigt ett samarbete mellan experter inom livsmedelssäkerhet och nyckelaktörer inom livsmedelsindustrin. Det skapar hög livsmedelssäkerhet och tillit genom hela distributionskedjan.

 

Vi är också certifierade inom miljöledning enligt ISO 14001-standarden.

Vi spelar med öppna kort

Det finns ett ordspråk som säger att den som inte gör fel aldrig gör något. Fel är oundvikliga i alla branscher, livsmedelsbranschen är inget undantag.

Skillnaden mellan olika samarbetspartner är vad man gör för att förebygga fel och hur man lär sig av dem. Vi spelar vi med öppna kort – även när fel uppstår. Vi agerar proaktivt och informerar alla relevanta parter, samtidigt som vi genomför vår systematiska orsaksanalys. Vi tar vår del av ansvaret och gör det vi kan för att förebygga att det händer igen.

Alla har rätt att veta vad de äter

Livsmedelsfusk är tyvärr ett utbrett och växande problem. Det finns exempel på omfattande fusk med allt ifrån olivolja och oregano till fisk och frukt. Många blir avslöjade, men dessvärre långt ifrån alla.

Vi anser att lösningen är en kombination av kontroll och förebyggande arbete – och ansvaret är vårt. Vi arbetar konsekvent och systematiskt med att förebygga fel och fusk. Inte enbart hos oss själva, utan i hela försörjningskedjan. Enbart på det sättet kan vi fortsätta infria förväntningarna vi har på oss och upprätthålla den ömsesidiga tilliten.

Den danska livsmedelsstyrelsen ger den högsta smiley-statusen

Fødevarestyrelsen, det danska livsmedelsverket, ansvarar för tillsyn över alla livsmedelsverksamheter i Danmark. Verksamheterna tilldelas en smiley som klart och tydligt visar om krav och lagstiftning efterföljs.

Vi arbetar engagerat med livsmedelssäkerhet och kvalitetssäkring, och har därför den högsta smiley-statusen, som tilldelas efter fyra glada smileys i rad.

När utsidan också räknas

Livsmedelssäkerhet handlar inte enbart om ingredienserna. Det handlar också om det som produkterna är förpackade i. Förpackningar spelar en avgörande roll i produktens säkerhet, och kraven på kontaktmaterial till livsmedel  är höga, och stiger konstant.

Tillsammans med våra kunder tänker vi förpackning redan från början och säkerställer att livsmedel och förpackning är två sidor av samma säkra mynt.

Ekologiskt – naturligtvis!

Vi har ett brett urval av ekologiska livsmedelsingredienser och ett nätverk av partner och producenter som gör det möjligt att ta fram både välkända och nya ingredienser. Därmed kan de ekologiska inköpen göras på ett och samma ställe.