Hur vi utvecklar värde

Vi tror på att värde utvecklas gemensamt

Att vi tillsammans kan skapa mer än vi kan var för sig. Genom en öppen och ärlig dialog etableras och stärks den nära relation som är grunden för ett samarbete.

Proaktivitet är ett grundläggande värde hos Procudan, och därför vill vi att våra kunders upplevelser ska överträffa förväntningarna. Vårt sätt att samarbeta skapar en grogrund för partnerskap som gemensamt utvecklar reellt och upplevt värde.

Billede intro - desktop + tablet

Framgångsrika partnerskap

Med certifieringar på GFSI-nivå inom livsmedelssäkerhet kompromissar vi aldrig med våra kunders eller konsumenternas säkerhet.

Med fokus på kundens verksamhet utvecklar vi skräddarsydda lösningar som skapar nya lösningar och åtgärder som förbättrar befintliga produkter och frigör resurser i såväl verksamheten som i produktionen. Allt detta samtidigt som tekniska lösningar underlättar samarbetet och ger utrymme för samtal.

Vi säkerställer globala inköp med kunskap om inköpstiming och ansvar via våra nätverk av partner och producenter. Det ger trygghet och säkerställer riskstyrning. Till produktionen säkras just-in-time-leveranser med vårt flexibla logistiksystem som anpassas efter kundens behov. Kundens varulager hålls därmed på en lägre nivå, vilket binder mindre kapital. Administrationen främjas också av ett välfungerande dokumentflöde, som också underlättar vardagen.

Billede Et kompetent hold

Ett kompetent team för varje enskild uppgift

Det är viktigt för oss att känna våra kunder – och deras kunder.

Vi sätter tillsammans ihop det team som passar för den aktuella uppgiften. Vi engagerar vid behov specialister från vårt omfattande nätverk – oavsett om det handlar om t.ex. recept, trender, processoptimering, teknisk integration eller livsmedelssäkerhet. Med rätt team får kunden rätt lösning.

Procudan Supply Service är hjärtat i Procudan och när uppgiften är löst förankras den dagliga driften här, med täta relationer till våra kunders nyckelpersoner, vilket säkerställer en daglig drift utan problem. Få överblick med Mitt Procudan.

Vad upplever andra?

 

SPS - en lösning som spar tid, pengar och utrymme 

Med Single Point Sourcing kan livsmedelsproducenter samla alla inköp av ingredienser och förpackningar till livsmedel på ett och samma ställe.

Detta reducerar antalet leverantörer och minskar trycket på kundens skrivbord, vilket frigör resurser till t.ex. nytänkande och produktutveckling.

 

Ska vi prata?

Kunskap för den skandinaviska livsmedelsindustrin