Symrise

Som global leverantör på Flavour & Fragrance-marknaden är Symrise specialister på smakstillsatser, aromer, kosmetiska aktiva ingredienser och funktionella ingredienser. Tillsammans med Procudan utvecklas lösningar till livsmedel, pet food och health care.

Produktutveckling baserad på de senaste trenderna

Symrise följer trender och förändringar på marknaden – både på regional nivå och de globala trenderna, där den senaste kunskapen ligger till grund för utvecklingen i produktsortimentet.

Med över 30 000 produkter i portföljen täcks alla smaker från naturliga extrakt till syntetiska smakstillsatser. Från sammansättningar till aktiva kosmetiska ingredienser samt råvaror och funktionella ingredienser som förbättrar de sensoriska egenskaperna och näringen hos olika slutprodukter.

Vilken smak eller arom som passar bäst till den enskilda applikationen tar Procudan reda på tillsammans med kunden.

 

Hög kvalitet med FSSC och GMP

ISO- och FSSC-certifieringar säkerställer produkter av högsta standard och en effektiv och högkvalitativ produktionsprocess. Symrise följer dessutom god läkemedelssed, GMP, för produktionen av läkemedelsprodukter.

 

Integrerad försörjning minskar risker

Som global leverantör på Flavour & Fragrance-marknaden säkerställer Symrise stabila leveranser genom en bakåtintegrerad försörjningskedja. Ett nära partnerskap säkrar råvaruförsörjningen och stabila produktioner.

 

Ansvar och klimatneutralitet

Symrises medlemskap i ETHIBEL understryker ett stort hållbarhetsansvar. Symrise har också som mål att vara klimatneutrala år 2030. Initiativet startade år 2009 och det har bl.a. lett till en inköpspolicy som ställer klimatskyddande krav på leverantörerna och en RSPO-certifiering som säkrar palmolja från hållbara kanaler. Av detta bedöms ca 80 procent av inköpsvolymen efter hållbarhetskriterier.

Liknande innehåll