Hela historien

Över 120 års erfarenhet

1901 De Danska Mejeriernas Inköpsorganisation grundas i Köpenhamn, Danmark  
1905 Köp av maskinfabrik i Kolding, Danmark Sålt i 1983
1929 Köp av Jyderups Sågverk  Sålt i 1969
1955 Etablering av Dana Tryk/Danapak Sålt i 1991
1975 Produktion av konserverad frukt startar i Odense, Danmark Sålt i 2003
1980 Novadan Kemi startar produktion Sålt i 1999
1988 Dansk Carna Konsum A/S köps  Sålt i 1994
1990 De Danska Mejeriernas Inköpsorganisation flyttar till Kolding, Danmark  
1991 Köp av Dypian Ostevoks - produktion startar i Kolding, Danmark  
1992 A/S Crispy Food International köps, Korsør, Danmark Sålt i 2003
1995 Blandanläggning etableras i Kolding, Danmark Stängt i 2003
1996 Köp av Wiggo Kongstad A/S, Esbjerg, Danmark Sålt i 2000
1997 Köp av Tesco Mjölkfilter  Sålt i 2004
2000 Köp av IFEG ApS Sålt i 2003
2002 De Danska Mejeriernas Inköpsorganisation får en ny identitet: Procudan  
2003 Den svenska delen av Procudan etableras  
2003 De Danska Mejeriernas Inköpsorganisation omstruktureras till Procudan A/S  
2006 Tommy H. Pedersen indträder i ägarkretsen  
2007 LASK avyttras  
2009 Köp av Dansk Voksfabrik A/S  
2015 Köp av Scansalt A/S  
2021 Procudan Blends produktion etableras