Vi öppnar en ny blandningsanläggning

Den 8 april 2021 öppnar Procudan en ny blandningsanläggning för livsmedelsingredienser. Procudan Blends är en investering i att utveckla mervärde och stärka samarbetet med kunder baserat på vår nuvarande solida sourcingfundament.

Blandningar i en process

Alla blandningar produceras i en process och det ger trygghet i förhållande till livsmedelssäkerhet. De skräddarsydda blandningarna underlättar processer i vardagen, säkerställer kvalitet och enhetlighet och ger dig större flexibilitet för att anpassa produktionskapaciteten.

Alla blandningar är:

  • Just-in-time leveranser
  • Avvägt och skräddarsytt exakt efter dina behov
  • Levererad från en ny GFSI-certifierad produktionsapparat

Titta på videon och lära känna dina alternativ:

 

Blandningar för alla behov

Procudan Blends tar över dina interna blandningar och de som redan hanteras externt. Detta gäller allt från pulver till blandningar av stora ingredienser som frön och kärnor. Dessutom kan malning, våta blandningar och omförpackning hanteras i den nya blandningsanläggningen.

Liknande innehåll