Vi är fyrkantiga vad gäller säkerheten

I fredags firade Procudans lager och produktion ett år utan arbetsplatsolyckor.

Under det senaste året har medarbetarna på Procudans lager haft ovanligt mycket att göra.

En osäker marknad och oregelbundna leveranser har lett till att varulagret emellanåt växt sig ända upp till taket.

Så lagermedarbetarna har fått hålla tungan rätt i mun, både när de haft fullt upp med att fylla på hyllorna. Men även när de haft fullt upp med att tömma dem igen.

De har klarat det bra. I synnerhet eftersom arbetsbelastningen inte har lett till några olyckstillbud eller arbetsplatsolyckor.

 

Plats för både skoj och säkerhet

I fredags var det ett år sedan det senast inträffade en arbetsplatsolycka på Procudan. Och även om det var en trist årsdag, så uppmärksammades den ändå av lagerteamet.

Gruppchefen Bo Lystlund hade bakat en chokladkaka. Det sas att den kunde utgöra en potentiell risk för arbetsrelaterad matförgiftning.

Det var såklart bara på skoj. Det är ett exempel på kulturen som råder i teamet. Det finns plats för skoj, men även för att prata om säkerhet.

-Vi sopar inget under mattan. Tvärtom är vi nog lite fyrkantiga när det gäller att följa riktlinjerna. Det kan annars var en utmaning på en arbetsplats där det är mycket att göra, men vi håller i, förklarar Bo Lystlund.

 

Tar ansvar för varandra

Han lyfter fram skyddsombudet Mirsad Duric som en som ser till att arbetsmiljöreglerna följs.

Mirsad Duric har jobbat på Procudan sedan 2015, och för honom har 2022 varit det mest hektiska året hittills. Han pekar på att det finns en stark gemensam förståelse för att säkerheten kommer först.

- Vi är bra på att stötta varandra, och vi påminner varandra om hur viktigt det är med säkerheten. Ingen vill komma hem från arbetet med en skada, säger han.

Han får medhåll från sin kollega Martin Dan Larsen.

- Han är helt enig med Mirsad. Vi är bra på att se till att inget faller mellan stolarna. Vi pratar med varandra och får ordning på de lösa trådarna, säger han.

 

Olyckan hade kunnat förhindras

Trots att 365 dagar är en lång period utan olyckor och olyckstillbud, så är ett år likväl inte så lång tid när man har så mycket fokus på säkerhet och arbetsmiljö.

Därför var fredagen ett bra tillfälle att påminna varandra om att fortsätta vara uppmärksamma.

Olyckan skedde till följd av några ovanliga omständigheter. Nämligen på grund av ett nylagt fotgängarstråk som var mycket halt en frostig dag och en kollega hade sådan otur att halka där.

Efteråt försågs stråket med vita streck i ett halksäkert material, så att samma olycka inte kunde ske igen. Det skulle helst ha gjorts innan någon kom till skada.

Dessförinnan var det mer än tre år mellan arbetsplatsolyckor på Procudans lager och produktion. Det vill våra team gärna uppnå och förbättra ytterligare.

Det är därför viktigt att fokusera på säkerheten. Även när det går bra.

Liknande innehåll