Ta bort osäkerheten från produktionen

Procudan Blends ger er möjlighet att förenkla tillverkningsprocesser och minimera fel.

Ett stabilt produktionsflöde står högt upp på önskelistan hos många verksamheter.

Förhållanden som begränsad kapacitet och avsaknaden av erfarna medarbetare kan dock kasta grus i det annars så fina maskineriet och leda till produktionsfel och förseningar.

För att säkra er kapacitet och göra arbetet enklare för i synnerhet nya medarbetare kan ni med fördel outsourca några av era produktionsprocesser till en blandningsanläggning som Procudan Blends.

Exakt avvägt och vid rätt tidpunkt

Fördelen med Procudan Blends är att blandningsanläggningen kan väga upp, blanda och ompaketera ingredienser från flera olika typer av förpackningar och anpassa dem efter era behov.

Ni kan därefter få era blandningar levererade direkt till er produktion, när ni vill och i de mängder som ni behöver.

På så sätt får era medarbetare förpackningar i handen, som går lätt att lyfta och som dessutom vägts upp så att de är exakt anpassade efter era produktionslinjer och recept.

Alla blandningar i en samlad process

Procudan Blends tillhandahåller både blandningar, lösningar och ompaketering. Gemensamt för dem alla är att de sker i en samlad process, från det att arbetet påbörjas till att blandningen är färdig.

På så sätt säkerställer vi att vi kan vara snabba och flexibla för våra kunder, men också att minimera risken för kontaminering.

Av samma anledning är de moderna blandningsanläggningarna försedda med effektiva CIP-system, som säkerställer att vi kan tillgodose de högsta kraven på renlighet.

Anläggningarna ligger dessutom i lokaler med klimatkontroll, så att både temperatur och luftfuktighet hålls stabila, medan eventuellt damm sugs ut.

Med Procudan Blends kan ni uppnå en mer fokuserad arbetsprocess. Både på kort och lång sikt.

Läs mer om Procudan Blends

Liknande innehåll