Smakdomare ska säkra kvaliteten

Procudans nya smakpanel ska vara ett extra kvalitetsfilter, och det är ett bra exempel på att det kan vara ganska produktivt att ha praktikanter i huset.

Ordet smakdomare har en negativ klang. För smak är ju individuellt.

Men ändå inte. För de mänskliga sinnena har förutsättningarna för att avkoda kvalitet i många sammanhang.

Särskilt när det gäller mat. För just smak- och luktsinnet är utvecklat för att kunna värdera kvaliteten och känna igen det vi äter.

Och med rätt vägledning och systematik kan dessa medfödda förmågor vara effektiva redskap för att exempelvis upptäcka förändringar i livsmedel.

 

Praktikant med särskilt intresse

För en livsmedelsverksamhet som Procudan ligger det nära till hands att ta medarbetarnas sinnen i bruk.

Därför har vi sammanställt en smakpanel som ska göra det möjligt att värdera smak och kvalitet i samband med de försök vi gör med vårt ostvax ProCera.

Men också i samband med andra livsmedel, som exempelvis de olika kategorier av torkad frukt och nötter som vi förvarar på vårt lager.

För att sätta samman denna smakpanel har vi haft god hjälp av Andreas Kristensen.

Han studerar Livsmedelsteknologi och Applikationer på Erhvervsakademi Aarhus, men har under det senaste halvåret varit praktikant på Procudan, där han både har arbetat med kvalitet och i laboratoriet.

Uppgiften med att starta en smakpanel var som gjord för Andreas innan han började.

- Sensorik är ett av mina stora intresseområden. Så jag tycker att uppgiften var enormt spännande och en bra matchning för mig. Och jag har själv gått igenom en liknande träning till en smakpanel i samband med min utbildning, förklarar han.

 

Skulle träna kollegorna

Andreas fick först i uppgift att ta reda på vad som krävs för att utbilda en intern smakpanel, och därefter stå för att träna kollegor som var intresserade av att bli medlemmar i panelen.

- Det är en stor uppgift att stå för testdesign och träning. Men det fanns bra uppbackning och intresse från kollegor i många olika avdelningar, berättar han.
Kollegorna har nu genomgått träningen, så smakpanelen kan bli en integrerad del av vår livsmedelssäkerhet.

Andreas Kristensen vänder dock själv tillbaka till studierna vid vårlovet.

Liknande innehåll