Praktikanten får tekniken att fungera

Som ingenjörsstudent har Tobias Neumann lärt sig att analysera produktionslinjer. Praktiktiden har dock både handlat om tekniken inne i maskineriet och människorna runt den.

Tobias Neumann har ett par gånger slagit vår tekniska chef Thomas M. Nielsen i padel.

Men han har också regelbundet gjort honom glad under det senaste halvåret.

För ingenjörspraktikanten är inte bara grym på padel, han kommer också med goda insikter i produktionen och de nya linjer som Procudan håller på att utveckla. Något som både gynnar Procudan Blends och våra ostvax ProCera.

- I Tobias har vi fått en sparringpartner i huset som har kunnat agera konstruktivt bollplank vad gäller många av de val vi står inför i vår produktion och de metoder vi brukar använda, berättar Thomas M. Nielsen.

 

Människor, teknik och standarder för livsmedel

För Tobias Neumann har praktiktiden varit en bra förlängning av studierna till produktionsingenjör på Via University College i Horsens, Danmark, där han har lärt sig att analysera produktioner i förhållande till data och effektivitet.

På Procudan har det hela på flera sätt varit mycket praktiskt.

Bland annat har Tobias varit tvungen att förhålla sig till den teknik som får linjerna att fungera och inte minst de standarder som är gällande i samband med livsmedelsproduktion.

Samtidigt har han med stor omsorg och noggrannhet kastat sig över uppgiften att utarbeta kravspecifikationer för ny utrustning. Och det har gett en stor kontaktyta inom Procudan.

- För att kunna lösa mina uppgifter har jag varit i kontakt med folk i alla delar av huset. Det är såväl operatörer som produktspecialister. Jag har behövt koordinera med en massa människor, så på det sättet har arbetet också blivit ganska konkret, förklarar Tobias Neumann.

 

Fortsätter på Procudan

Praktiken slutar den 22 december. Men Tobias fortsätter på Procudan som studentmedarbetare, där han bland annat ska bidra till processen i Procudan Blends.
En anläggning han redan har stor detaljkännedom om.

Läs mer om att arbeta på Procudan och vår ESG.

Liknande innehåll