När förmedling är en lek

Vi är glada att hälsa Troels Petersen välkommen till vårt starka försäljnings- och marknadsföringsteam. Sedan september 2022 har Troels stått bakom huvuddelen av texterna i Procudans olika kanaler.

Att göra expertkunskap lätt att förstå

En bakgrund som nyhetsjournalist är svår att dölja. För när kunskap inhämtas för vidareförmedling i Procudans kanaler genom kollegor och externa samarbetspartner är goda och exakta frågor alltid en del av processen.

Och ofta är det de rätta, nyfikna frågorna som gör att historien eller en särskilt intressant vinkel kommer fram.

Att utnyttja styrkan i det enkla språket är Troels spetskompetens. Och som Content Marketing Coordinator använder Troels sina starka förmedlingsförmågor till att omsätta tunga ämnen till lättlästa texter och videor som kommer både kunder och Procudan Partner till nytta.

Kontakta Troels direkt på

Liknande innehåll