Högsta betyg på praktikperiod och Procudan

Nanna Damsgaard Westergaard avslutade i april 2022 sin sex månader långa praktikperiod med en fin 12:a – högsta betyg – i den avslutande examen. Men det var inte bara Nanna som fick en 12:a, det fick Procudan som praktikplats också, enligt Nanna.

I Supply Service fick Nanna olika uppgifter, där de primära var kontraktsuppföljning av kunder, att ta fram prognoser och bibehålla den goda kontakten och relationen med kunderna.

Kunderna har enligt Nanna varit mycket trevliga, och det har varit en stor upplevelse att ha den täta kontakten med kunderna.

 

Ett unikt samarbete och en sund arbetskultur

Den härliga känslan att Procudan är en trevlig plats att vara på kände Nanna redan första gången när hon klev över tröskeln.

Nanna Damsgaard Westergaard berättar:

När allt kommer till kritan är det i hög grad också kulturen på Procudan som har medverkat till en fantastisk praktikperiod, eftersom mina kollegor har varit otroligt duktiga på att lära ut och inkludera mig i många olika slags uppgifter och sociala evenemang. På det sättet har jag snabbt känt mig som en del i den unika gemenskap som bildar grunden för Procudan.

På Supply Service har Nanna upplevt hög proaktivitet, respekt för varandra och att alla är effektiva i sitt arbete med kunderna. Utöver detta är trivseln prioriterad, eftersom Supply Service enligt Nanna har gjort mycket för att värna relationerna på och utanför arbetsplatsen. Det stämmer väl överens med Procudans värderingar.

 

Huvuduppgift i nära samarbete med Supply Service

Alla på Supply Service var vänliga och hjälpsamma i samband med praktiken och inte minst huvuduppgiften. Empiri samlades in i samarbete med Supply Service, vilket var grunden till Nannas huvuduppgift. En uppgift som tog sin utgångspunkt i de utmaningar Supply Service stöter på och hur dessa kan lösas så att det potentiellt sett kan bidra till ökad tillväxt.

Nanna kunde efter sin muntliga framställning, där hon som nämnt fick en 12:a, sträcka armarna i vädret och stolt berätta för alla i Supply Service att hon var utbildad handelsekonom med specialisering på försäljning från UCL i Vejle.

I september påbörjar Nanna sin kandidatexamen i "Innovation och entreprenörskap” och har sedan praktiken avslutades varit knuten till Supply Service som studentanställd.

Att ta ansvar och visa respekt ligger oss varmt om hjärtat genom hela vår historia och det sätt vi bedriver vår verksamhet, och vi är glada över att Nanna har haft den här upplevelsen.

Liknande innehåll