Hälsa och välbefinnande tillsammans

De flesta av Procudans medarbetare genomgick under våren en professionell hälsokontroll. Därefter följde ett erbjudande om gemensam träning, som manga nappade på.

De flesta människor vill ha god hälsa och vill göra en insats för att antingen bibehålla eller förbättra den.

Men många av oss vet inte hur bra vår hälsa egentligen är, trots att det är relevant för att veta om vi behöver förändra något eller om vi saknar motivation för att skapa en positiv förändring.

Därför erbjöds alla medarbetare i både Danmark och Sverige en hälsokontroll i våras.

Där fick vi möjlighet att kvantifiera medicinskt relevanta faktorer som kondition, midjemått, blodtryck, kolesterol och blodsocker.

 

Råd för förbättring och bootcamp

Hälsokontrollen utfördes av Health Group, som också gav praktiska rekommendationer om hur man kan förbättra sin hälsa i vardagen.

Och det fanns lite gemensam hjälp för det också.

Som en del av erbjudandet till medarbetarna anordnades varje vecka ett gemensamt träningspass under Physio Bootcamp, som ägde rum i Procudans eget grönområde efter arbetstid.

Deltagarna hade möjlighet att få en uppföljande hälsokontroll för att se om träningen hade gjort någon skillnad.

Bootcampen är över efter åtta veckor, men vi fortsätter med gruppträning en gång i veckan för de som vill.

Läs mer om hur vi ser på en hälsosam arbetsmiljö som ett gemensamt ansvar nedan:

ESG i Procudan

Liknande innehåll