Certifikat i miljöledning på plats

Procudan har nu blivit certifierade i miljöledning enligt ISO 14001-standard.

Procudan är nu certifierade i miljöledning enligt ISO 14001. Det är en standard för effektiv miljöledning, som förpliktar oss att arbeta i enlighet med bindande miljömål.

I samband med certifieringen har vi gått igenom det omfattande maskineri en verksamhet som Procudan har i samband med sitt internationella nätverk av leverantörer, kunder och logistik.

Därför har ett team medarbetare från olika avdelningar av Procudan sedan i maj 2022 arbetat med att samla in data och kartlägga miljöbelastningen i hela nätverket, för att vara rustade på bästa möjliga sätt inför certifieringsprocessen.

 

En laginsats tvärs över avdelningar

Det var en riktig laginsats, berättar Kvalitets- och Miljöchef Mette Guldborg.

- Det var lika delar glädje och stolthet då vi i dag på Procudan mottog vårt nya ISO 14001-certifikat. Det är resultatet av en stark laginsats från alla våra medarbetare tvärs över organisationen, samt ett gott samarbete med Force Technology och konsulten Karin Hansen från FoodEfficiency.

Hållbarhet och miljöhänsyn prioriteras genom hela försörjningskedjan och genom att följa länken kan du läsa mer om vår ESG.

Liknande innehåll