Fem goda råd för receptoptimering

Se till att inte göra fel när ni anpassar era livsmedelsrecept. Vi har i flera årtionden hjälpt livsmedelsverksamheter med olika optimeringar och ser fallgropar som går igen i många branscher. Vi har kokat ner våra erfarenheter till fem goda råd som kan hjälpa er nästa gång ni står inför en receptförändring.

Nya villkor för livsmedelsproduktion

Försörjningsproblem, energikris och inflation har skapat nya villkor för livsmedelsproduktion. Råvaror till goda och stabila recept kan vara omöjliga att köpa, och det kan vara risk för att produktionen stannar av.

Det är inte många som har alternativa recept liggande godkända och redo att använda, och den nya verkligheten har skapat ökat fokus på hur recept optimeras på bästa möjliga vis, både på kort och lång sikt.

För att hjälpa er på bästa sätt har vi samlat våra erfarenheter och ger er här fem goda råd som ni kan använda i arbetet med receptoptimering. Det gäller oavsett om ni optimerar livsmedel i den mogna delen av livscykeln, eller om ni arbetar med råvarujusteringar som en följd av marknadsutvecklingen.

Fem goda råd för att lyckas med receptoptimering

Råd 1  Undersök alltid om en råvara kan ersätta flera ingredienser i ert recept

Det enklaste sättet att optimera ett recept i förhållande till kostnader är att ersätta en ingrediens med en annan som gör precis samma sak, men som kostar mindre. Av samma anledning är det ofta en möjlighet som ni kanske redan har undersökt och optimerat efter. Och det kan också vara en justering som görs löpande i enlighet med utbudspriser och tillgänglighet.

Men ni kan också hitta nya lösningar när recepten analyseras i ett mer övergripande perspektiv. Gör ni det upptäcker ni nämligen ofta att ni kan ersätta åtskilliga råvaror med en ingrediens som fyller flera funktioner.

En kombination av ingredienser som har flera funktioner och fyllnadsämnen kommer i regel att vara billigare än ett recept där flera funktioner fylls av flera ingredienser. Samtidigt vill ni också ha möjlighet att anpassa era recept i förhållande till både försörjningssäkerhet och världsmarknaden.

Kom ihåg att det hela tiden utvecklas nya produkter, allteftersom vår kunskap om ingredienser och recept blir större. Och eftersom marknaden efterfrågar nya lösningar som svar på de aktuella utmaningarna. Därför kan det ha tillkommit nya lösningar sedan era recept anpassades senast.

Flerfunktionella ingredienser är i alla fall en möjlighet som bör undersökas och utnyttjas där det är möjligt.

Råd 2  Prata om lösningar med hela organisationen

Nya recept är inte enbart en uppgift för utvecklingsavdelningen. Om tiden är mogen att justera era recept kan det mycket väl märkas på många ställen i organisationen, ända från inköp till försäljning.

Ofta kan nya behov bäst definieras gemensamt mellan avdelningar som arbetar med både försörjningskedjan, produktion, marknadsföring och försäljning. Samtidigt kommer det alltid att finnas praktiska utmaningar som kräver att ni ligger steget före.

Exempelvis ska nya recept alltid testas. Er produktion måste därför ha tid och plats att köra testproduktioner i en vardag som förmodligen redan är pressad av ett strikt schema.

Ett nytt recept skapar alltid en mindre kedjereaktion i organisationen. Kvalitet ska kunna säkra att ett nytt recept också lever upp till lagstiftning och certifieringar. Och en eventuell ny ingredienslista ska stämma överens med förpackningen, som ska uppdateras av marknadsföringsavdelningen.

För oavsett om initiativet till en receptoptimering kommer från utveckling, inköp, försäljning eller produktion så blir det inte en framgång om inte alla avdelningar arbetar tillsammans.

Råd 3  Ett nytt recept kan optimera hela tillverkningsprocessen

Nya recept kan göra det nödvändigt att göra förändringar i produktionen, och även om tiden kanske är mogen för förändringar så kan de ändå stöta på motstånd. Nya processer kan ju också leda till oförutsedda problem.

Omvänt kan ett förbättrat recept också vara till nytta för tillverkningen. En ny stärkelse som klistrar snabbare kan kanske förkorta produktionstiden. Medan en ingrediens som ersätter flera andra kan förenkla komplicerade arbetsprocesser.

Båda dessa kommer att innebära en besparing på slutprodukten. Både för att de fasta utgifterna för bland annat energi kommer att vara lägre, och för att ni säkrar er bättre mot oförutsedda kostnader vid exempelvis felproduktioner.

Av samma anledning kan det kanske vara relevant för er att flytta delar av produktionen och blandningen av ingredienser utanför huset. Det gör nämligen processen i er egen produktionsanläggning kortare och mer fokuserad med färre enskilda delar både i produktion och på lagret. Förenklas produktionsprocessen är det också enklare för olika medarbetare att avväga och dosera komplicerade recept.

Råd 4  Besparingar kan komma från annat än priset på råvaror

Som nämnt kan receptoptimering leda till besparingar på annat än priset på råvaror. Därför är det avgörande att era analyser tar med kostnader för produktion, lager och transport i beräkningen. Det kan också finnas många dolda kostnader för administration av försörjning och leverantörer.

Därför kan det vara rationellt att tänka single sourcing samt möjligheter till ett externt lager och blandningsanläggning i optimeringsarbetet. Och om ingredienslistan på förpackningen ändå ska bytas ut så kan ni ju samtidigt undersöka om förpackningen också bör uppdateras.

En förenkling kan både vara en fördel i förhållande till pris, men också för att ligga i framkant med miljökrav och för att kunna vara helt uppdaterad med konsumenternas behov. Oavsett om de efterfrågar miljövänliga produkter eller önskar ett utseende som passar in i tidens trender.

Det utvecklas hela tiden nya typer av förpackningar som är enklare och mer miljövänliga. Vanligtvis byggs de idag upp med färre lager, men har ändå samma kvaliteter i förhållande till utseende och barriärer som tidigare produkter.

Kanske är det läge att undersöka om era förpackningar också behöver en översyn.

Råd 5  Var öppen och titta på samspelet kring era försörjningskedjor

Att ha stabil försörjning är självklart nödvändigt för att produktionen ska löpa på som vanligt. Men det ger också ro och plats till utveckling när ni vet att försörjningskedjan är stark och säker.

Det är ett överskott i vardagen som en bra försörjningspartner kan ge er. Ett överskott som ger utrymme åt att skapa utveckling och värde. För då kan ni använda era krafter där ni är som bäst.

Därför är råd nummer fem att engagera era försörjningspartner och står redo att dela kunskap om er produkt, er process och er produktion.

För att kunskap ska komma till sin rätt är öppenhet nödvändigt. Var därför öppen med innehåller i både produkt och tillverkningsprocess. För ju bättre era partner känner till era utmaningar och möjligheter, desto lättare hittar ni en användbar lösning. Både i förhållande till enskilda detaljer i produkten, men också den samlade helheten, som rymmer allt från försörjningskedjor till det tryck som hamnar på era förpackningar.

Det finns ofta många lösningar på en viss utmaning. Men det är bara ni som kan avgöra vilka lösningar som passar bäst inom de ramar och möjligheter ni har.

Expertisen finns dock där ute när ni behöver optimera era recept.

Olika typer av receptoptimeringar

Anpassning av recept finns i alla stadier av ett livsmedels livscykel. Sensoriska förändringar sker främst på ett tidigt stadium, medan de mer praktiska receptoptimeringarna oftast inträffar när produkten har mognat.

Produktchef Svend Aagard har hjälpt livsmedelsverksamheter med många olika optimeringar. I videon berättar han om de fyra olika kategorier som vi möter i vårt samspel med kunderna:

De fyra kategorierna med kundcase

Att hjälpa livsmedelsverksamheter med att optimera recept är en naturlig del av vår vardag. Ser vi tvärs över olika branscher kan vi dela in receptoptimeringarna i följande kategorier:

 

Praktiska optimeringar: När recepten innebär praktiska utmaningar.

 

Optimering i förhållande till marknaden: När konsumenten inte köper.

 

Optimering av pris: När ni behöver spara pengar på ett recept.

 

Ny lagstiftning: När lagstiftningen kräver ett nytt recept.

 


 

För var och en av dessa kategorier ger vi konkreta kundexempel och berättar om de områden ni bör vara särskilt uppmärksamma på för att lyckas.

Ladda ner den tekniska broschyren genom att följa knappen. I utbyte mot din e-postadress får du tillgång till broschyren som går igenom de erfarenheter vi och våra kunder har gjort med receptoptimering under årens lopp.

 

Ladda även ner teknisk broschyr med kundexempel

Liknande innehåll