Toms Gruppen

Toms uppnår stora vinster genom att samla ingrediensinköp.

Toms Gruppen, som bland annat tillverkar konfektyrmärkerna Anthon Berg och Pingvin, har uppnått betydande besparingar i arbetstimmar och resurser genom att samla inköp av 50 ingredienser hos en leverantör. Samtidigt kan koncerninköpsfunktionen nu fokusera på strategiska råvaror.​

Med en årlig produktion som bland annat innefattar över 15 000 ton choklad, är Toms bland de största konfektyrtillverkarna i Norden, och råvaruförbrukningen är naturligtvis enorm. Inköpsavdelningen upplevde en överdriven tidsåtgång för att hantera perifera ingredienser och beslutade därför att sammanföra inköp och logistisk hantering av 50 artiklar, som utgör en begränsad del av den totala volymen.

- Vi är experter på inköp av ca 100 centrala råvaror som står för den stora majoriteten av inköpsbudgeten. Det handlar om bland annat kakaobönor, socker, mandlar och nötter. Oproportionerligt mycket tid spenderades på förhandlingar och andra kontakter med de 10 företag som levererade de återstående 50 ingredienserna, t.ex. kondenserad mjölk och olika tillsatser. Därför bjöd vi en handfull av dem att lämna anbud för att ta över hela leveransen, förklarar Andreas Hansen, Group Purchasing and Sourcing Manager på Toms.

 

Sparar tid och pengar

Enligt Andreas Hansen kunde tre av de inbjudna leverantörerna erbjuda alla 50 produkterna. Efter en utvärdering av Toms valdes Procudan, som är specialiserat på supply-chain-management-lösningar för den skandinaviska livsmedels- och läkemedelsindustrin.

- Vår förhoppning var främst att spara tid och därmed frigöra resurser till aktiviteter av större ekonomisk betydelse och att spara pengar genom att lämna köp av perifera produkter till andra med mer erfarenhet och volym. Bägge delarna har lyckats, berättar Andreas Hansen.

Anderas Hansen betonar också att lösningen har lett till tidsbesparingar i de dagliga operativa inköpen för produktionen genom att ha en leverantör i stället för tio. Toms sparar fraktkostnader då flera produkter skickas tillsammans från samma lager.

- Det passar bra att Procudan är fysiskt representerade i Danmark och Sverige, där huvuddelen av vår produktion sker. Dessutom är det en stor fördel för vår kvalitetsavdelning att all kvalitets- och CSR-dokumentation som berör de 50 ingredienserna hanteras av Procudan.

 

Konkurrenter som underleverantörer

En sak blev inte som förväntat.

- Vi har haft lite orealistiska förväntningar på hur många ingredienser som enkelt skulle kunna bytas ut. I vissa fall har det i praktiken varit för besvärligt att få alternativa produkter godkända av vår produktion och kvalitetsavdelning. Då har vi hållit fast vid de gamla produkterna. Lösningen innebär att de befintliga leverantörerna har blivit underleverantörer till Procudan, så att vi kan fortsätta att göra affärer med endast ett företag, säger Andreas Hansen.

Faktiskt har det intensifierade samarbetet med Toms lagt grunden för ett helt nytt affärskoncept för Procudan.

- Att kunna höja värdet på våra kunders leveranskedjor, har under många år varit Procudans uppdrag. Utmaningen på Toms visade att det kan finnas betydande vinster för företag som vågar tänka i nya banor. Vi lanserade därför Single Point Sourcing, som handlar om att tillföra resurser och frigöra potential hos våra kunder, genom att utnyttja synergier runt exempelvis inköp, logistik- och lagerlösningar, produktoptimering, riskhantering och, inte minst, kvalitetssäkring. Vi upplever stort intresse för den lösningen, säger marknadsdirektör Morten K. Andreasen på Procudan.

Han påpekar att kunden har det övergripande ansvaret för de överlåtna produkterna och uppgifterna. Kundens överblick säkerställs vid hjälp av teknologi och löpande dialog.

- Lösningar som den Toms har implementerat innebär en enorm potential att skapa mervärde utan att ta affärsrisker. Det blir fler och fler medvetna om, avslutar marknadsdirektören.


Toms Gruppen

Med fabriker i Sverige, Danmark, Tyskland och Polen – har ca 1 200 anställda. Gruppen, som har rötter tillbaka till 1924, tillverkar ett brett sortiment av välkända varumärken, bland andra Toms, Anthon Berg, Pingvin, Bon-Bon, Ga-Jol, Galle & Jessen, Feodora och Hachez. www.toms.se

Liknande innehåll