Scandinavian Tobacco Group

Ett nära samarbete optimerar produktionen och minskar komplexiteten.

När Scandinavian Tobacco Group ändrade sin strategi från främst lokala inköp på varje produktionsplats runt om i världen till globala inköp från Danmark, uppstod ett behov av att förenkla samarbetet med företagets många leverantörer. Genom goda råd skapade vi gemensamt en Single Point Sourcing-lösning som matchade den nya uppsättningen och som gav ett positivt avtryck på ekonomi, kvalitet, dokumentation, arbetsmiljö och hållbarhet.

Komplexiteten är stor och leverantörerna är många i Scandinavian Tobacco Group (STG). Därför är det ständigt fokus på att optimera både produktionen och den bakomliggande leveranskedjan genom en minskning av ett stort antal leverantörer. En utveckling som Procudan kontinuerligt bidrar till genom nära samarbete och professionell rådgivning, men som kulminerade i samband med en strategisk övergång till global upphandling som hanteras av Danmark.

- Med Procudans S-P-S-lösning har vi minskat antalet leverantörer med ca. 10 procent, och detta märks i form av mindre administration i samband med inköp och logistik, högre kvalitet och enklare fakturering, säger Anni M. Larsen, Global Category Buyer och fortsätter:

- Inte bara minskar våra kostnader, utan också arbetsbelastningen i flera funktioner. Som en extra fördel kan vi till exempel ladda ner dokumentation online 24/7 via Mitt Procudan.

 

Utmanar status quo och ändrar arbetsflöden

Det är dock inte bara i samband med stora strategiska förändringar som samarbetet mellan STG och Procudan ger konkreta optimeringar. Även i det dagliga samarbetet fokuseras ständigt på utveckling och optimering. Detta uppmärksammas bland annat genom kontinuerlig receptoptimering, som inte bara ger ekonomiska och kvalitetsmässiga fördelar utan också kan stärka arbetsmiljön.

- Som professionell letar du alltid efter sätt att optimera. På STG hanterades 25 kg säckar med socker som upplöstes manuellt. Där såg vi en tydlig fördel med att optimera receptet och i stället använda inverterat socker direkt, färdigt att använda. På detta sätt förbättrades arbetsmiljön samtidigt som vi kunde minska mängden socker och därmed minska antalet råvaror, berättar Bent K. Vogensen, Account Manager på Procudan.

Enligt Jacob A. Munk, chef / tobaksspecialist, är detta ett riktigt bra exempel på hur långt man kan komma när man har ett nära samarbete baserat på förtroende:

- Det är väldigt sunt att utmanas i det dagliga arbetet, men det kräver både insikt i oss som företag och en djup yrkeskunskap om det ska finnas en sund grund i förslagen. På Procudan upplever vi att de förstår både oss och våra behov och därför kan de komma med förslag som gör skillnad på många nivåer.

Omfattande lösningar till förmån för miljö och ekonomi

STG prioriterar inköp av råvaror så nära produktionen som möjligt. I samband med att en del av produktionen i USA flyttades till Danmark hjälpte Procudan till att matcha råvaror inklusive specifikationer och kvalitet från leverantörer närmare Danmark. Genom att anpassa upphandlingen till det nya geografiska läget blev transporten av råvaror kortare, precis som Procudans S-P-S-lösning innebar total upphandling och den mest optimala och hållbara transporten med fyllda lastbilar.

- Vi har ett starkt fokus på helhetslösningar och är glada att vi genom att optimera logistiken tar hänsyn till miljön samtidigt som vårt fraktpris per kilo blir billigare. Det är helt optimalt att vi har en lösning till förmån för miljö och ekonomi, säger Anni M. Larsen.

 

Kontrollera försörjningstryggheten

Som i alla andra produktionsföretag är försörjningstryggheten alfa och omega hos STG, och med råvaror som socker, sockerprodukter, glukos och kakao kan du lätt stöta på leveransutmaningar.

Här säger Anni M. Larsen att de drar nytta av Procudans stora leverantörsnätverk.

- Leveranstiden får inte flyttas, och det beror inte på att vi tycker att det är kul att ha varorna i lager. Det beror på att vi behöver dem. Procudans lager- och logistiklösning garanterar oss råvaror i god kvalitet och i tid. Genom Procudans nätverk av leverantörer och godkända ersättare är försörjningstryggheten helt på plats, säger Anni M. Larsen och fortsätter:

- Samtidigt hjälper de oss att hålla reda på när vi behöver förnya våra kontrakt och ge råd om när det är mest optimalt att stänga avtal och låsa priser.

Stora krav på dokumentation

STG är föremål för mycket lagstiftning runt om i världen, och därför måste leverantörer och partners vara inriktade på att kunna tillhandahålla nödvändig dokumentation. Som en del av företagets SPS-lösning har STG alltid tillgång till alla uppdaterade dokument och avtal, som kan nås när behov uppstår. Detta minskar både tidsåtgången och manuella arbetsflöden i samband med den löpande begäran om dokumentation.

- Vi har många krav på dokumentation under varje enskild produkt och varje tillsats. Den stora fördelen med Mitt Procudan är att vi alltid kan hitta de uppdaterade dokumenten och avtalen, säger Anni M. Larsen.

 

Ekonomisk uppsida stöder utvecklingen

Jacob A. Munk konstaterar att de i STG inte redan från början hade definierat en önskan om Single Point Sourcing, utan att samarbetet utvecklades till det på grund av den professionella expertisen och det nära samarbetet med ömsesidig respekt:

- Komplexiteten är enorm, och vi har varit på en resa där vi gemensamt har utvecklat värdet.

Eller som Anni M. Larsen helt enkelt säger:

- Det är en bra historia att vi kan samla affärer och ha en ekonomisk uppsida.

  Anni M. Larsen
  Global Category Buyer
  STG

Liknande innehåll