Hans Just

Cocktailingrediens med 145-årig historia har vidareutvecklats.

Cocktail- och drinkmixerserien Rose's Cordial Mixer® har vidareutvecklats. Företaget Hans Just, som buteljerar och distribuerar den världsberömda mixern i Skandinavien och övriga Europa, har skapat nya smaker och förbättrat produktkvalitet, stabilitet och färgintensitet. 

Hans Just A/S har med hjälp av Procudan på flera områden förbättrat den välkända engelska cocktail- och drinkmixern Rose Cordial Mixer, som har en 145-årig historia bakom sig.

- Vi har både utökad antalet varianter och förbättrat de enskilda produkternas kvalitet och livslängd för att öka det upplevda värdet för både konsumenter och det professionella segmentet, säger Jakob Vallentin, som är European Export Manager för Rose Cordial Mixer.

 

Nya produkter och förbättrad hållbarhet

Produktutvecklingen har genomförts i en co-creation-process där Hans Just har ingått ett nära samarbete med Procudan, som levererar ingredienser och förpackningar till bl.a. livsmedelsindustrin.

- Processen resulterade i fyra nya recept så att vi nu har totalt 13 smaker. Produktens hållbarhet har förlängts med mellan 50 och 100 %, och den ursprungliga färgen bibehålls så länge som möjligt. Likaså har ett stort antal varianters smaksstabilitet förbättrats avsevärt.

 

Förtroendebaserad co-creation

Enligt Svend Aagaard Nielsen, produktchef på Procudan, är tillit och förtroende viktiga nyckelord i co-creationbaserade samarbetsprocesser som involverar väl förborgade recept och produkter av stor kommersiell betydelse.

- En sak är det formella i form av kontrakt och konfidensavtal, vilket borde vara en självklarhet för alla i branschen. Bortsett från det är en förutsättning för samarbete av denna karaktär att förtroende finns mellan parterna när du ger en utomstående tillgång till konfidentiell och affärskritisk produktinformation, säger Svend Aagaard Nielsen.

Vid val av en partner för utvecklingen prioriterade Hans Just att finna en leverantör med bred kompetens som samtidigt kunde visa på goda resultat från liknande projekt.

Jakob Vallentin avslutar:

- Närhet är viktigt i processen, och dessutom ville vi ha en partner som kunde leverera alla de ingredienser som används i produktionen av Rose. De två elementen har varit avgörande för valet av Procudan som leverantör och det värdeskapande som sedan har uppnåtts.


Hans Just A/S

Hans Just grundades 1867 av Hans Jacob Hvalsøe Just. Företaget är familjeägt i femte generationen, och har för närvarande ca 60 anställda. Hans Just arbetar uteslutande med import, försäljning, distribution och marknadsföring av utvalda internationella varumärken inom sprit, vin ochalkoholfria drinksmixer. www.hansjust.dk

Liknande innehåll