Ekologi

Ekologiskt – naturligtvis!

Framställningen av ekologiska livsmedel tar hänsyn till miljön – utan att kompromissa med smak och kvalitet. Ekologiskt är bra för såväl blommor och bin som annat djurliv, då marken odlas utan bekämpningsmedel och giftiga kemiska ämnen. Tillsammans med krav på färre tillsatser bevarar ekologiska livsmedel samma goda smak.

Procudan har ett brett urval av ekologiska livsmedelsingredienser och ett nätverk av partner och producenter som gör det möjligt att ta fram både välkända och nya ingredienser. Därmed kan de ekologiska inköpen göras på ett och samma ställe.

I framställningen av ekologiska och miljövänliga livsmedel är det nödvändigt att tänka hållbart inifrån och ut. Procudan har miljövänliga förpackningar, som biobaserat plast och komposterbar plast, som gör det möjligt att förpacka ekologiska slutprodukter på ett miljövänligt sätt.

Ekologiska certifikat och GFSI-nivå

Hela distributionskedjan kontrolleras noggrant vad gäller dokumentation, lagstiftning och livsmedelssäkerhet.

Alla Procudans ekologiska livsmedelsingredienser är certifierade med EU:s ekologimärkning ”det gröna lövet” och/eller det danska röda ”Ø”-märket.

Våra certifieringar inom livsmedelssäkerhet är på GFSI-nivå.

Meddelande om ekologikontroll


Genom vårt medlemskap i den danska Økologisk Landsforening stöder vi spridningen av ekologiska livsmedel med utgångspunkt i en hållbar framtid.

 

Låt oss hitta en lösning
tillsammans

Relevanta produkter