Biobaserat plast

Förpackning med grönt avtryck

Socialt ansvarstagande har hög prioritet hos många konsumenter, som förväntar sig att företag tar ställning och hänsyn till den värld de är en del av. Genom att välja förpackningar av biobaserat plast är det möjligt att marknadsföra slutprodukten som ett hållbart, ansvarsfullt val för konsumenten.

Biobaserat plast är ett miljövänligt alternativ till konventionell plast, men med samma funktionella egenskaper. Det innebär att man inte behöver kompromissa med design och funktionalitet, eller köpa ny produktionsutrustning.

Procudan är experter på förpackningar till livsmedel, och vi stöder en hållbar utveckling. Vi vägleder våra kunder i valet av rätt förpackning, som skyddar slutprodukten – och miljön. 

Billede Mere miljøvenlig, samme funktionalitet

Mer miljövänlig, samma funktionalitet

En lösning som helt eller delvis är tillverkad av bioplast kan ha samma barriär-, skydds- och hållbarhetsegenskaper som vanliga plastförpackningar. Det gör bioplast till ett attraktivt förpackningsmaterial som kombinerar omtanke om miljön med praktiska egenskaper och goda marknadsföringsmöjligheter.

Önskas en nedbrytbar förpackning är komposterbar plast en möjlighet. Oavsett vilka krav som ställs på slutprodukten står vi redo att hjälpa till att hitta precis rätt förpackning.

Hållbara förpackningar är ett givet val för slutprodukter som också står ut med tanke på sammansättningen av livsmedelsinnehåll som vegetabiliska ingredienser, ekologi, m.m.

Hållbara förpackningar

Bioplast släpper ut väsentligt mycket mindre CO2 än konventionell plast. När växter odlas till framställning av bioplast upptar de en viss mängd CO2 och friger samma mängd när bioplasten bränns upp. Om den övriga energin som används i framställningen också baseras på förnybara resurser är en förpackningslösning av bioplast totalt sett hållbar.

Procudan är experter på förpackningar, och vi ligger i framkant i utvecklingen av miljövänliga förpackningstyper. Utifrån kundens behov och konsumenternas krav kan vi därför alltid optimera och hitta den mest hållbara lösningen.

Billede Bæredygtig emballage

 

Låt oss hitta en lösning
tillsammans

Relevanta produkter