ACG Capsules

ACG Capsules är en global verksamhet som har kapacitet att producera mer än 120 miljarder kapslar på global nivå. Verksamheten är marknadsledande inom kundanpassade lösningar. Och produkternas kvalitet är dokumenterbar på allra högsta nivå, både när det gäller enhetlighet, spårning och renhet. Procudan är ACG:s partner i Skandinavien, tillsammans utvecklar vi unika kapsellösningar till kunder inom medicin och kosttillskott.

Make it better

ACG Capsules är en del av ACG Group, som förutom kapslar även producerar förpackningar, produktionsutrustning och levererar service till läkemedelsindustrin.

Verksamheten grundades i Bombay i Indien år 1961, och från första början var uppdraget att ”göra det bättre”. Det gällde både den egna utvecklingen och kundernas behov, men också i slutänden en önskan om att människor som behöver medicin skulle få det bättre.

I dag har ACG anläggningar i 138 länder. Inom EU har ACG stora produktionsanläggningar för kapslar i Kroatien samt lagerfaciliteter i Holland.

 

Skräddarsydda lösningar

ACG Capsules har marknadens bästa portfölj inom både vegetariska och gelatinbaserade kapslar. Båda kan anpassas efter kundens önskemål vad gäller storlek, färger och tryck.

Kapslarna produceras med mycket stora krav på enhetlighet, och sedan 2018 har ACG använt DNA-markörer för att förhindra förfalskningar av tabletter.

 

Support till produktionen

ACG producerar och installerar produktionsutrustning och -linjer till läkemedelsindustrin under paraplyverksamheten ACG Engineering.

De har därför egna ingenjörer och specialister med praktisk erfarenhet av påfyllning av kapslar, som servar den europeiska marknaden från avdelningen i Kroatien.

 

Procudan är den perfekta partnern

Som chef för Storbritannien och Skandinavien på ACG Capsules säger Rohit Mahire:

- Vi är mycket nöjda med vårt samarbete med Procudan. Vi började officiellt arbeta tillsammans år 2022. Vi är redan nu övertygade om att Procudan är rätt match för oss. Hela teamet är mycket proaktiva och förstår de skandinaviska kunderna och deras behov. Vi är helt säkra på att detta är början på ett långt och värdefullt samarbete mellan våra företag.

  Rohit Mahire
  Manager for UK and Scandinavia
  ACG Capsules

Liknande innehåll