Tre vägar till hållbarare förpackningar

Är ni osäkra på hur ni tar det första steget mot hållbarare förpackningar, och tycker ni att valmöjligheterna är för många och svåra att överblicka? Tack vare våra många kunddialoger vet vi att ni inte är de enda. Därför har vi tagit fram en överskådlig och systematisk resurs som kan hjälpa er på vägen mot ett grönare val av förpackningar.

Gröna förpackningar är det nya svarta

Hållbarhet, miljövänliga material och gröna lösningar. Både konsumenter och producenter vill minska sina CO2-avtryck, och idag spelar förpackningar därför en stor roll i om en produkt eller en producent väljs eller väljs bort.

Å ena sidan bidrar förpackningen till att utmärka en produkt och en verksamhet för att på det sättet höja försäljningen. Å andra sidan ska förpackningen ofta leva upp till en rad funktionella och tekniska krav, både för att skydda produkten och med tanke på logistik och hantering. Med så många olika faktorer som spelar in kan vägen till en mer hållbar förpackning verka lång och besvärlig.

För att hjälpa er på bästa sätt har vi tagit fram en överskådlig och systematisk resurs som hjälper dig på vägen mot ett grönare förpackningsval. Det gäller oavsett om önskemålen är konkretiserade i en strategi med specifika gröna mål eller om det är en vision på ritbordet.

 

Tre ingångar till hållbara förändringar

Beroende på era strategiska önskemål och konkreta behov kan förpackningslösningen göras mer hållbar inom följande tre områden:

 

REDUCE handlar om att reducera material och CO2-påverkan.

 

REUSE / RECYCLE har fokus på att återvinning gör förpackningen grönare.

 

REPLACE undersöker möjligheten att ersätta med miljövänliga alternativ.

 

Hitta mer kunskap

Vi har samlat våra erfarenheter i en startguiderna, där vi också går djupare in på varje område. Där har vi också inkluderat konkreta exempel från vårt arbete med kunderna.

Klicka på knappen, ange din e-postadress och få tillgång till startguiderna.

 

Hämta startguiderna

Liknande innehåll