Single Point Sourcing

Köp alla ingredienser och förpackningar på ett ställe

Med Single Point Sourcing kan livsmedelsproducenter samla alla inköp av ingredienser och förpackningar till livsmedel på ett och samma ställe. Det minskar trycket på skrivbordet och frigör resurser till t.ex. innovation och produktutveckling.

I samarbete med kunden börjar vi alltid med att fråga oss hur vi utvecklar största möjliga värde. Vi identifierar de ingredienser och förpackningar som ska ingå i lösningen och utarbetar en gemensam plan som involverar alla relevanta personer i utvecklingen av Single Point Sourcing-lösningen.
 

En lösning som sparar tid, pengar och utrymme

Vi har en uträkningsmodell som visar exakt vilket värde en Single Point Sourcing-lösning ger den enskilda livsmedelsproducenten.

Procudans nätverk av partner och producenter ger tillgång till globala inköp av GFSI-certifierade ingredienser och förpackningar till livsmedel.

Single Point Sourcing-lösningen reducerar antalet leverantörer och därmed även kostnader för granskningar och utvärderingar. Antalet fakturor och övrig affärsdokumentation minskas i motsvarande mängd. Lösningen bygger på kontrakt och just-in-time-logistik, som säkrar leveranser och reducerar risken för produktionsstopp. Kundens varulager hålls på en lägre nivå, vilket binder mindre kapital.

Billede En løsning, der sparer tid, penge og plads

Säkerhet i det dagliga arbetet

Vi börjar med de produkter som är lättast att ta in i lösningen och ger omedelbart värde. De övriga produkterna läggs till som avtalat i implementeringsplanen.

Lösningen ska följa med tiden, och vi säkerställer gemensamt att den alltid utvecklar reellt upplevt värde. Allt praktiskt förankras i Procudan Supply Service och underlättar därmed vardagen för livsmedelsproducenten.

Överblick inklusive alla dokument rörande livsmedelssäkerhet finns alltid online på Mitt Procudan.

Vad upplever andra?

Ska vi prata?