Storsäckar

En smart och effektiv lösning

Storsäckar, som ibland kallas big bags, är en av de mest ideala och besparande förpackningslösningarna till produktion, transport och lagerförvaring av produkter med stor volym. I storsäckar kan man enkelt och effektivt rymma, hantera och transportera stora mängder bulkvaror. Dessutom bidrar de till ett optimerat produktionsflöde, då de t.ex. töms snabbt och exakt beroende på vald konstruktion. 

Procudan är experter på storsäckar till livsmedel, läkemedel och foder. Med en individuell logistiklösning säkerställer vi flexibilitet och säkerhet i leveranser – även tillsammans med ingredienser.

 

En konstruktion för varje behov

Storsäckar kan sättas samman på många sätt.

Med utgångspunkt i volym och innehåll utvecklar vi kundanpassade lösningar, oavsett om det är till livsmedel, läkemedel, foder eller slutprodukter av teknisk karaktär.

Säker på alla sätt

Till livsmedel produceras storsäckar med GFSI-certifiering och de är naturligtvis godkända för kontakt med livsmedel. Olika tömnings- och fyllningsmöjligheter gör hanteringen säker och effektiv. UN-godkännande och ytbehandling mot statisk elektricitet kan väljas till, och är några av flera säkra möjligheter.

Vid transport av livsmedel är det viktigt att säkerheten är tryggad. Innehållet ska skyddas och personer som hanterar storsäcken ska skonas. Storsäckar säkrar medarbetarnas arbetsmiljö och reducerar tunga lyft.

Mer än bara förpackningar

Det finns många sätt att marknadsföra sig på. Storsäckar kan vara ett av dem. Med logotyp och tryck på storsäcken kan man skapa synlighet och uppmärksamhet kring sitt varumärke. Procudan levererar storsäckar som är anpassade efter kunders individuella behov och ger möjlighet till tryck på flera sidor i önskad färg och storlek.

Procudan är experter på storsäckar. Men vi rekommenderar alltid den lösning som har störst värde för våra kunder, vare sig det är storsäckar eller lösningar inom plast- eller pappersförpackningar för livsmedel.

 

Låt oss hitta en lösning
tillsammans

Relevanta produkter