Större kapacitet och flexibilitet

Större produktionskapacitet och flexibilitet

Vi utvecklar värde tillsammans med våra kunder. Det innebär att vi delar med oss av kompetenser och utnyttjar produktionskapaciteten. Vi tar över delprocesser av produktionen eller levererar kompletta blandningar, så att våra kunder uppnår större produktionskapacitet och -flexibilitet.

Procudan Blends gör det möjligt att optimera produkter och/eller introducera nya varianter utan omkostnader för ny produktionsutrustning. Tillsammans optimeras utgifterna och dyra flaskhalsar kan reduceras, eftersom flexibiliteten och produktionskapaciteten ökas.

Procudan är experter på att se möjligheter i optimal produktionskapacitet och flexibilitet som säkrar rätt lösning för våra kunder.

Tillsammans skapar vi ökat värde

Hur mycket av produktionen som kan delas fastställs utifrån kundens specifika behov. Oavsett om behovet handlar om receptoptimering eller ny marknadsposition kan vi hjälpa till.

Procudan Blends är både leverering av delkomponenter, som kan användas i den vidare produktionen av slutprodukten samt produktion av kompletta blandningar som förpackas direkt till hyllan i detaljhandeln. Alltid med fokus på rätt förpackningsstorlek.

Tillsammans med våra kunder hittar vi den lösning som uppfyller kundens specifika behov och skapar reellt upplevt värde.

 

Låt oss hitta en lösning
tillsammans