Stärkelse

Mer än namnet antyder

Namnet ”stärkelse” är på samma gång otroligt talande och långt ifrån heltäckande. Stärkelse är nämligen en allsidig ingrediens, som kan göra mycket mer än att enbart tillsätta stärkelse.

Generellt påverkar stärkelsen livsmedlets konsistens och kan förbättra, stabilisera, stärka och binda samman övriga ingredienser så att slutprodukten håller formen.

Den naturliga mittpunkten

Stärkelse utvinns primärt från potatis, vete, majs och ris. Som en naturlig ingrediens har stärkelse många goda egenskaper som bidrar till att förbättra livsmedel. De naturliga stärkelserna kallas nativa stärkelser och är särskilt lämpade som källa till fyllighet, kolhydrater, viskositet eller sprödhet i bakade produkter.

Men stärkelse kan också modifieras, vilket stärker specifika egenskaper och säkrar ökad stabilitet under vissa förhållanden. Modifierade stärkelser är särskilt användbara för att bevara bindningsförmågan hos frysta livsmedel, bakverk eller mat som ska värmas i mikrovågsugn.

Kallt, varmt, fast, flytande, konventionellt eller ekologiskt. Procudan är experter på stärkelse, som förhöjer önskade egenskaper i alla livsmedel.

Naturliga egenskaper och gemensam kunskap

Urvalet av stärkelse är stort, och valet av stärkelse har stor betydelse för den slutliga produkten. 

Allt från ingredienssammansättning, transporttid och temperatur vid förarbetning har betydelse för valet av den specifika stärkelsen. Livsmedelsproduktion kräver ingående kunskap om ingredienser och hur de fungerar – inte bara i samspel med andra ingredienser, utan också under skiftande förhållanden. 

Procudan är experter på stärkelse, och vi utvecklar och forskar på stärkelsens goda egenskaper i samarbete med en lång rad livsmedelsproducenter.

 

Låt oss hitta en lösning
tillsammans

Relevanta produkter