Skala upp eller ner förpackningen

Rätt förpackning begränsar svinn och slit

Rätt förpackningsstorlek säkrar optimal paketering av en livsmedelsprodukt, både för konsumenter och personal. Hos konsumenten ska förpackningen vara lätthanterlig och bidra till att minska matsvinn. För personalen handlar storleken på förpackningen om att minimera tungt, manuellt arbete.

Procudan är experter på förpackning och ompaketering av livsmedel, vilket säkerställer rätt förpackningsstorlek både för konsumenter och personal.

Mindre matsvinn – ja tack! 

Mycket fokus ligger på matsvinn, och det speglas i konsumenternas köpmönster. Konsumenterna väljer varor utifrån förpackningsstorlek och funktionalitet som t.ex. återförslutning, så att de slipper slänga användbara rester.

Förpackningens utformning har stor inverkan på hur slutprodukten upplevs i köpögonblicket. 

Vi ger våra kunder råd om alla valmöjligheter och sammansättningar med miljövänliga material för en hållbar, konsumentvänlig förpackning.

Bättre arbetsmiljö med upp- eller nedskalning

Uppskalning av förpackningar till t.ex. storsäckar gör det möjligt att byta ut tungt, manuellt arbete mot maskiner som klarar tunga lyft. Nedskalning till mindre och lättare förpackningar gör det enklare för medarbetarna att lyfta förpackningar där manuell hantering är nödvändig.

Både upp- och nedskalning av förpackningar ger en hälsosammare arbetsmiljö och reducerar risken för arbetsskador i samband med tunga lyft.

 

Låt oss hitta en lösning
tillsammans

Relevanta produkter