Procudan Blends

Utforma din egen lösning

Procudan Blends levererar unika blandningar av ingredienser i kundanpassade förpackningar, som ökar kapacitet och lönsamhet i produktionen.

Individuella lösningar för logistik och lagerkapacitet säkerställer exakta leveranser. Livsmedelssäkerhet på GFSI-nivå är en garanti för att produkter från Procudan uppfyller samtliga regler och krav på livsmedelssäkerhet.

Logga in på Mitt Procudan för att få överblick online.

Ska vi prata?