Procudan Blends

Tillsammans skapar vi tillväxt

Produktion i en verksamhet kan skilja sig mycket åt från produktion i en annan. Vissa har uteslutande egen produktion, medan andra också använder halvfabrikat. Ytterligare andra arbetar med total outsourcing.

Procudan Blends ger våra kunder möjlighet att sätta samman en unik lösning med ingredienserförpackningarkvalitet, processer och logistik som skapar tillväxt.

Billede Sammensæt den rette løsning

 

Sätt samman rätt lösning

Att sätta samman en unik lösning är grundstenen i Procudan Blends, och lösningen arbetas alltid fram med utgångspunkt i den enskilda kundens reella behov.

En komplett, kundanpassad blandning sätts samman utifrån Procudans omfattande urval av livsmedelsingredienser. Förpackningarna väljs ut bland vårt dynamiska sortiment av flexibla lösningar – vare sig blandningen ska användas till ytterligare förarbetning eller ställas ut på hyllan i detaljhandeln.

När vi väljer att producera tillsammans är lösningen kring logistik och lager viktig. Det handlar om just-in-time-leveranser, så att lagret kan hållas på ett minimum, av hänsyn till kapitalbindningen.

Livsmedelssäkerhet på GFSI-nivå är en garanti för efterlevnad av samtliga regler och krav på livsmedelssäkerhet. Du kan få överblick dygnet runt på Mitt Procudan.

Utöka produktionskapaciteten och flexibiliteten

Procudan Blends öppnar för nya möjligheter med utökad produktionskapacitet och flexibilitet. Låt inte produktionsutrustning och flaskhalsar bli en begränsning.

Tänk i nya produkter, som kan revolutionera marknaden och skapa värde hos slutkonsumenten. Eller sök potentialen i att optimera befintliga produkter.

Skala upp eller ner förpackningen

Förpackningens utformning har stor inverkan på hur slutprodukten upplevs i köpögonblicket. Genomtänkt funktionalitet, som återförslutning och rätt förpackningsstorlek kan vara en faktor som begränsar matsvinn.

Hänsyn till medarbetarnas hälsa står överst på verksamhetens prioriteringslista för arbetsmiljö. Ingen önskar nedslitning som kan reducera medarbetarnas livskvalitet. Av den anledningen väljer många att reducera storleken på förpackningen i produktionen eller öka tyngden till t.ex. storsäckar, så att maskiner hanterar vikten i stället.

Billede Skalér emballagen op eller ned

Låt oss hitta en lösning
tillsammans