Papper

Naturlig förpackning

Pappersförpackningar är en naturlig lösning. Vare sig det handlar om livsmedel, läkemedel eller foder kan förpackningen utvecklas med rätt storlek och önskade barriäregenskaper.

Pappersförpackningar kan sättas samman på många sätt. Block bottom, Pinch, Open mouth eller Ventil - möjligheterna är många. Ofta levereras pappersförpackningar i kombination med ett lager invändig plast, som säkrar förlängd hållbarhet och stärker förpackningens barriäregenskaper.

De olika möjligheterna till konstruktion gör det möjligt att undvika onödig överpaketering. Upp- eller nedskalning av förpackningsstorlekar förbättrar arbetsmiljön när designen tar höjd för öppning, transport, tömning och fyllning.

Procudan är experter på pappersförpackningar, och med en individuell logistiklösning säkerställer vi flexibilitet och säkerhet i leveranser – även tillsammans med ingredienser.

 

Krav på förpackningar och livsmedelssäkerhet

Pappersförpackningar till livsmedel ligger alltid på GFSI-nivå vad gäller livsmedelssäkerhet och kvalitet. Alla dokument och certifikat finns tillgängliga på Mitt Procudan.

Procudan ger gärna rådgivning om material i kontakt med livsmedel och de många krav och lagar som finns kring förpackningar, så att vi i samarbete med våra kunder hittar rätt match för slutproduktet.

Procudan använder enbart papper av hög kvalitet av auktoriserade källor som är märkta med PEFC- och FSC-certifikat. Dessa märkningar garanterar full spårbarhet och är en garanti för att pappersförpackningen baseras på hållbart skogsbruk.

 

Utseendet talar till kunderna

Förpackningen är livsmedlets starkaste kommunikationsmedium, och den har med sitt tilltalande eller informativa utseende stor inverkan på köpbeslutet i butiken. På mellanlagret är det viktigt att informationen på förpackningen är lätt att tyda och att förpackningen är enkel att arbeta med under packningen av varor.

Vi guidar våra kunder till att välja rätt förpackningstyp, men också till rätt design på förpackningen, så att köpincitamentet hos konsumenten och arbetsgången på lagret blir så effektiv som möjligt.

Procudan är experter på pappersförpackningar. Men vi rekommenderar alltid den lösning som har störst värde för våra kunder, vare sig det är pappersförpackningar, plast eller storsäckar till livsmedel.

 

Låt oss hitta en lösning
tillsammans

Relevanta produkter