Värden

Vad vi tror på och arbetar för


Att utveckla värde gemensamt kan bara ske när vi som individer och som företag är förankrade i starka övertygelser och värderingar.

Procudans värdegrund är samlat i 4 meningar som fungerar som vår guide i allt vi säger och gör.

Vi är proaktiva så att våra kunder får en upplevelse som är större än förväntat

Endast genom att ha ständig uppmärksamhet på utvecklingen och de växlande trenderna kan vi säkerställa att vi har ett försprång.

Det gör det möjligt för oss att fatta rätt beslut – och omsätta idéer, ord och planer till konkreta handlingar som säkerställer att vi bibehåller eller utökar försprånget.

Gärna innan det blir nödvändigt.

Vi visar respekt i allt vi säger och gör

För os handlar respekt om att vara medveten om att alla har en roll och kan bidra när det gäller att utveckla värde gemensamt.

Att ha och visa respekt handlar för oss om att ta hänsyn i ordets bästa mening.

Genom att ta hänsyn till vad vi var och en bidrar med kan vi tillsammans skapa något bättre.

Vi tror att effektivitet bygger på vår förmåga att förstå kunder.

För oss handlar effektivitet om att det ska betyda något och göra ett skillnad.

Vi måste göra rätt saker, på rätt sätt och i rätt tid.

Det sker bäst när vi kan förstå och leva oss in i våra kunders, kollegors och partners värld.

Vi skapar trivsel genom passionerade människor

Trivsel och passion är nära sammanlänkade för oss.

När något och någon trivs är det för att det utvecklas och mår bra. För os handlar välbefinnande om att ge utrymme för att de goda idéerna, lösningarna och relationerna ska gro och växa sig friska, starka och värdefulla.

 

 

Värderingarna har uttryckts i fyra målningar, som skapades av medarbetarna tillsammans.

Målningarna hänger i Procudans matsal, och motiverar oss dagligen i samarbete med kunder och partners att skapa verkligt upplevt värde.