Värden

En värdefull tillgång

Procudans identitet bygger på fyra värden: Proaktivitet, respekt, effektivitet och trivsel. Värdena banar vägen för att vi ska nå våra mål och uppnå verksamhetens vision och uppdrag. Genom det dagliga arbetet lägger våra värden grunden till de val vi fattar och de konkreta handlingar vi utför.

  • Vi är proaktiva så att upplevelsen blir större än förväntat!
  • Vi visar respekt i allt vi gör
  • Vår effektivitet grundar sig på vår inlevelse i situationen
  • Vi skapar trivsel genom passionerade människor

Värdena uttrycks i fyra målningar som har skapats gemensamt av medarbetarna. Målningarna hänger i Procudans matsal och motiverar oss varje dag till att i samarbete med kunder och partner skapa reellt upplevt värde.

Billede Værdier

 

Att utveckla värde gemensamt

 

Ska vi prata?