Single Point Sourcing

Köp alla ingredienser och förpackningar på ett och samma ställe


I vart och ett av våra samarbeten strävar vi alltid efter att förstå utmaningarna och se möjligheterna utifrån kundens perspektiv. 

Ingen kund är den andra lik, och därför är också lösningarna olika.

Med Single Point Sourcing samlas alla inköp av ingredienser och förpackningar till livsmedel på ett och samma ställe. Det lättar trycket på skrivbordet och det frigör resurser till bland annat innovation och produktutveckling.

Fokusera på värdet

En Single Point Sourcing-lösning med os reducerar antalet leverantörer och därmed också omkostnader till granskningar och bedömningar.

Antalet fakturor och övrig affärsdokumentation minskas i motsvarande mängd.

Lösningen bygger på kontrakt och just-in-time-logistik, som säkrar leveranser och reducerar risken för produktionsstopp.

Varulagret hålls på en lägre nivå, vilket binder mindre kapital, som istället frigörs till att utveckla värde på andra ställen i verksamheten.

En lösning som sparar pengar, tid och plats


I samarbete med kunden börjar vi alltid med att fråga oss hur vi utvecklar största möjliga värde.

Vi identifierar de ingredienser och förpackningar som ska ingå i lösningen och utarbetar gemensamt en plan som inbegriper alla relevanta personer i utvecklingen av Single Point Sourcing-lösningen.


Vi har en beräkningsmodell som mycket noggrant visar vilket värde en Single Point Sourcing-lösning ger den enskilda kunden.

Säker process för implementering och drift


Med Procudans nätverk av partner och producenter får du tillgång till global sourcing av GFSI-certifierade ingredienser och förpackningar till livsmedel. Vi börjar med de produkter som lättast tas in i lösningen och ger ögonblickligt värde.

De övriga produkterna fasas in i det tempo som vi tillsammans avtalar om i implementeringsplanen.

Lösningen ska följa med tiden, och vi säkerställer gemensamt att den alltid utvecklar reellt upplevt värde.

Allt det praktiska förankras i vår avdelning, som heter Procudan Supply Service. Allt med det tydliga målet att underlätta vardagen för dig som livsmedelsproducent.

Överblick inklusive alla dokument rörande livsmedelssäkerhet finns alltid online på Mitt Procudan