Sourcing

Effektiva och ansvarsfulla inköp


Hållbarhet är centralt för många – det gäller även för arbetet med många av de kunder vi arbetar med.

Vi tar ett gemensamt ansvar för att våra lösningar och produkter minskar påverkan på miljön. Som ett exempel arbetar vi kontinuerligt med optimering av transportkapacitet som etableras direkt med leveranser mellan partner och kunder eller samlas i flexibla, miljövänliga logistik- och lagerlösningar hos os.

Våra nätverk av strategiska partner och producenter är noga utvalt utifrån krav på etik, hållbarhet och socialt ansvar.

Vi säkerställer att alla samarbeten uppfyller vår uppförandekod och vi strävar efter hållbara lösningar som uppfyller – eller överträffar – våra kunders förväntningar.

Tillsammans med våra kunder utvecklar vi de bästa och mest värdefulla lösningarna, baserat på öppenhet och djup ömsesidig kunskap om varandras världar.

Den kunskapen och insikten kombinerar vi med vår grundliga kännedom om de olika marknader och de förändringar som sker på dem.

Våra kunder kan därför samla och effektivisera sina köp
via vår breda produktportfölj som omfattar:

Ingredienser

Förpackningar

ProCera® ostvax

Procudan Blends

Non-food

Få mer tid och mer trygghet


Leverantörsstyrning kan vara väldigt omfattande.

Granskningar, utvärderingar och daglig hantering av leverantörer kräver fokus och tid, som tas från kärnverksamheten. Sourcing via Procudan frigör dina resurser, då vi står för försörjningskedjan.

Alla i Procudans försörjningskedja genomgår löpande granskningar och utvärderingar, och bedöms löpande utifrån fasta målsättningar.

I kan känna dig säker på leveranser av rätt produkt av rätt kvalitet i rätt tid och plats, och I har överblick via Mitt Procudan.

 

Trygghet satt i system


Fasta policyer och obligatoriska processer är ett grundvillkor för sourcing inom Procudan.

Vi använder en riskbaserad process, där partner och producenter kategoriserar baserat på exempelvis livsmedelssäkerhet och kvalitetsnivå, och hur kritisk partnern är för vår verksamhet.

Kontrakt med os säkerställer avtalade volymer och avtalade priser baserat på dina behov och förväntningar under året. 

En Single Point Sourcing-lösning besparar dig ytterligare tid, pengar och plats, och minskar försörjningsrisken i ditt företag.

 

Vi skapar trygghet för dig genom att