Riskstyrning

Riskstyrning i rätt tid i en ombytlig värld


Det enda som är konstant är förändringen.

Det vi anser vara helt säkert idag kan vara förändrat imorgon. Prioriteringarna kan ändras på ett ögonblick, och nya utmaningar och risker dyker upp.

Därför är riskstyrning ett helt centralt element i Procudans dagliga verksamhet, som bygger på bl.a. vår konstanta tillsyn och bedömning av råvarumarknaderna.

Både kända och potentiella hot kräver kunskap och proaktiva handlingar för att säkra försörjningssäkerheten och ett stabilt flöde av leveranser till våra kunder.

Tillsammans hittar vi det bästa skyddet mot produktionsstopp


I osäkra marknader tyr man sig ofta till extra inköp för att säkra produktionen. Nackdelen är att inköp av varor binder kapital på lagret. Det är en balansgång att köpa tillräckligt men inte för mycket.

En lösning anpassad till era önskemål och behov säkerställer avtalad volym och avtalat pris.

Vår kompetenta kollegor på Supply Service hanterar all koordinering, vilket gör vardagen enkel och garanterar precisa leveranser med möjlighet till
stödlager. 

Den personliga rådgivningen står alltid i centrum, och kombinerat med våra digitala lösningar, som t.ex. kundportalen Mitt Procudan, underlättar vi vardagens arbete hos våra kunder.

Visäkerställer på det sätt att våra kunder reducerar risken för produktionsstopp och likviditetsbindningen i varulagret.

Koll på lagstiftningen


Varje land har sin lagstiftning, och den är inte alltid helt logisk.

När produkter påläggs tullar och avgifter kan det bli en stor administrativ uppgift att hålla styr på de nya satserna och specifika produktreglerna som ofta förändras med kort varsel.

Kvoter och MIP-priser kräver specialistkunskap och här hjälper vi våra kunder med samarbetet, så att inköpet alltid sker i enlighet med gällande lagstiftning.

 

Vi skapar trygghet för dig genom att