Logistik & Lager

Flexibilitet ger bättre flöde och plats


Värde kan ta många former och uttrycka sig på många sätt. Det vissa lägger stort värde vid betyder inget för andra.

Den lösning som är rätt och skapar mest värde utvecklas alltid med utgångspunkt i våra kunders bransch och behov.

Ingen av våra kunder är den andra lik. Antingen ni behöver dag-för-dag-leveranser eller leverans av stora varupartier direkt från producenten anpassas lösningen alltid efter kundens behov och önskemål.

Kontrakt med os säkrar avtalad volym och avtalat pris.

Vår Supply Service hanterar all koordinering, vilket gör vardagen enkel och garanterar precisa leveranser med möjlighet till stödlager.

På det sättet reducerar våra kunder både likviditetsbindningen i varulagret och risken för produktionsstopp. Ju bättre vi kan kombinera leverans av ingredienser, förpackningar och Procudan Blends när lastbilarna ska fyllas, ju bättre är det för miljön.

Tryggt livsmedelslager


Hantering av livsmedel kräver fullt fokus på säkerheten. Vår livsmedelssäkerhet på GFSI-nivå garanterar full spårbarhet, dokumentation och efterlevnad av alla regler på området.

Våra livsmedelslager med kylfaciliteter används uteslutande till livsmedel, och tappning av flytande livsmedel sker i våra specialinredda tapprum.

Vi har stor erfarenhet av att hantera alla varutyper i enlighet med föreskrifterna.

Det gäller ekologiska och konventionella varor, kosher- och halalprodukter samt allergener. Alla produkter hanteras, förvaras och transporteras i enlighet med de specifikationer eller regler som finns på området.

Ansvarsfullt utnyttjande av resurser är en del av vår CSR-policy, och när det undantagsvis sker spill på vores livsmedelslager skickar vi användbara produkter vidare för användning inom jordbruket.

 

Vi skapar trygghet för dig genom att