Sourcing

Effektivt och ansvarsfullt inköp

Kunskap om marknader och förståelse för marknadsrörelser är grunden för Procudans sourcing. Du kan samla och effektivisera dina inköp via vår breda produktportfölj, som omfattar:

 

Billede
Billede Let presset på skrivebordet  desktop og tablet

Lätta trycket på skrivbordet

Granskningar, utvärderingar och daglig hantering - varje leverantör kräver tid. Sourcing via Procudan frigör dina resurser där vi garanterar leveranskedjan. Du får säkerhet med rätt produkt i rätt kvalitet vid rätt tidpunkt och plats.

Kontrakt med Procudan säkerställer den överenskomna volymen och det överenskomna priset baserat på justerade leveransförväntningar under året. En Single Point Sourcing-lösning sparar tid, pengar och utrymme och minskar din leveransrisk.

Hållbart och ansvarsfullt sourcing

Vårt nätverk av strategiska partners väljs noggrant utifrån Procudans krav på etik, hållbar utveckling och socialt ansvar. Vår försörjningskedja bidrar positivt till våra kunders hållbara utveckling och omdöme, eftersom vi ser till att alla samarbeten följer uppförandekod, och vi strävar efter hållbara lösningar som uppfyller våra kunders förväntningar.

Hållbarhet för framtiden är viktig. Vi tar ansvar för oss själva, våra lösningar och produkter och för att minska miljöpåverkan. Till exempel arbetar vi kontinuerligt med optimering av transportkapacitet, etablerar direktleveranser mellan partners och kunder eller samlar det i flexibla, miljövänliga logistik- och lagerlösningar på Procudan.

Trygghet satt i system

Fasta riktlinjer och obligatoriska processer är ett grundläggande sourcingvillkor i Procudan. Vi använder en riskbaserad process där partners och producenter kategoriseras utifrån till exempel livsmedelssäkerhet och kvalitetsnivå och hur kritisk partnern är för våra aktiviteter.

Alla i Procudans försörjningskedja är föremål för löpande revisioner och utvärderingar och mäts fortlöpande i förhållande till fasta mål.

Billede Tryghed sat i system

 

Låt oss hitta en lösning
tillsammans