Riskhantering

Relevant riskhantering i god tid

Världen förändras och nya risker dyker upp. Prioriteten kan ändras när som helst. Riskhantering är bland annat en del av Procudans dagliga arbete med vår ständiga översikt och utvärdering av råvarumarknader. Potentiella hot kräver insikt och proaktiv hantering för att säkerställa leveranssäkerhet och ett stabilt leveransflöde till våra kunder.

Billede Sourcing: Viden er afgørende

Sourcing: Kunskap är viktigt

Marknaderna påverkar varandra och inköpstiden är alltid avgörande. Tidpunkten kan vara skillnaden mellan vinst, förlust och inte minst tillgänglighet. Procudans djupa marknadskunskap stärker våra kunders beslutsunderlag för att göra avgörande val när det gäller inköp av produkter. Samtidigt säkerställer vårt omfattande nätverk av strategiska partnerskap en stabil leverans med möjlighet till dubbel sourcing och beredskapsplaner för att hantera potentiella risker.

Kontrollera lagstiftningen

Varje land har sin egen lagstiftning. När produkter omfattas av tullar och skatter kan det vara en stor administrativ uppgift att hålla reda på nya avgifter och specifika produktregler, som ofta ändras med kort varsel.

Kvoter och MIP-priser kräver specialkunskap, och här hjälper vi våra kunder med samhandeln, så att köpet alltid sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Undvik produktionsstopp

Att köpa varor binder kapital i lagret, och det är en balansgång att köpa tillräckligt, men inte för mycket. Ingen av våra kunder är lika, och detta kräver flexibla lösningar som alltid är anpassade efter behov och önskemål.

Kontrakt med Procudan garanterar överenskommen volym och avtalat pris, och Supply Service säkerställer all samordning, vilket gör vardagen enkel och garanterar exakta leveranser med möjlighet till reservlager. På detta sätt säkerställer Procudan att våra kunder minskar risken för produktionsstopp och likviditetsbindning i lagret.

Billede Avoid production stoppages

Hantering av det oförutsedda

År 2020 förändrade coronaviruset vardagen över hela världen på kort tid. En ny global pandemi blev ett hot mot hälsan och snabb förändring och hantering blev nödvändig. Hos Procudan är säkerheten för anställda, kunder och deras familjer alltid avgörande, och ett antal åtgärder vidtogs snabbt för att säkerställa rätt arbetsförhållanden. Tillsammans med våra strategiska partners arbetar vi kontinuerligt för att säkerställa stabila leveranser till våra kunder.

Billede De teknologiske muligheder

De tekniska möjligheterna

Digitala lösningar som kan göra vardagen enklare för våra kunder är alltid i fokus och utvecklas ständigt hos Procudan. Utgångspunkten är alltid kundernas behov, eftersom det är dessa behov som måste definiera kontakten med Procudan - både online och i den fysiska världen.

Den personliga rådgivningen är alltid i centrum. T.ex. underlättar vår kundportal Mitt Procudan det vardagliga arbetet med våra kunder.

 

Låt oss hitta en lösning
tillsammans